ISTORIC

Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”,înființat prin Decizia nr. 982/19.10.2006 a Preşedintelui Academiei Române, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”al Academiei Române.

PREZENTARE

Direcțiile de cercetare vizează elaborarea unor studii şi cercetări interdisciplinare și pluridisciplinare privind impactul socio-economic în mediul înconjurator al activitatilor ecoeconomice și bioeconomice de la nivel local, zonal, regional și național pe baza standardelor europene și mondiale din domeniile enumerate.

CERCETĂTORI

Contribuţii ale Centrului de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu” (CSCBAS) la gândirea şi cercetarea economică şi socială de după 1989. Programe/Proiecte naţionale fundamentale sau prioritare la care CSCBAS a avut rezultate deosebite.

BLOG

Ambrozia, mare potențial alergen

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) este răspândită în aproape toate zonele ţării şi creşte pe terenurile lăsate în paragină, dar şi de-a lungul căilor ferate, a drumurilor pe marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor şi a şantierelor. Date oficiale publicate de Ministerului Mediului anunţă că, din populaţia activă a României (9.000.000 persoane), […]

Codul culorilor în marcarea materialului de reproducție folosit în însămânțările artificiale

În economia de piaţă profitul se obţine prin răspunsul la cererea consumatorilor şi prin înnoirea ofertei, pentru a obţine un preţ cât mai bun la vânzarea produselor. Pe de altă parte profitul este determinat de diferenţa dintre preţ şi cost, iar reducerea costurilor se realizează când animalele sunt acomodate cel mai bine mediului lor de […]

Folosirea foliei de plastic, metodă modernă de însilozare a nutreţurilor

Păstarea furajelor prin însilozare are efecte benefice asupra calităţiilor lor prin faptul că nutreţul murat are o valoare nutritivă ridicată, este suculent şi are  un conţinut ridicat în vitamine, iar valoarea nutritivă se aproprie de cea a nutreţului verde.Totodată, prin însilozare pierderile sunt mici (5-10% din conţinutul furajului verde). La aceste calităţi se adaugă faptul […]

Misiunea Centrului constă în elaborarea de programe de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic în domeniile de activitate specifice securității şi siguranţei alimentare, zoo-veterinare şi piscicole