ISTORIC

Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”,înființat prin Decizia nr. 982/19.10.2006 a Preşedintelui Academiei Române, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”al Academiei Române.

PREZENTARE

Direcțiile de cercetare vizează elaborarea unor studii şi cercetări interdisciplinare și pluridisciplinare privind impactul socio-economic în mediul înconjurator al activitatilor ecoeconomice și bioeconomice de la nivel local, zonal, regional și național pe baza standardelor europene și mondiale din domeniile enumerate.

CERCETĂTORI

Contribuţii ale Centrului de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu” (CSCBAS) la gândirea şi cercetarea economică şi socială de după 1989. Programe/Proiecte naţionale fundamentale sau prioritare la care CSCBAS a avut rezultate deosebite.

BLOG

Protecția sturionilor – provocare sau povară

Adrian Ionașcu La Galați s-a desfășurat, în perioada 28-30 octombrie, conferința internațională cu tema: ”Protecția sturionilor Dunării – o provocare sau o povară”, organizată de Centrul de cercetare-dezvoltare pentru sturioni, habitate acvatice și biodiversitate al Universității ”Dunărea de Jos”, sub înaltul patronaj al Președinției Române a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și al Academiei […]

RETRAGEREA SUA DIN ACORDUL DE LA PARIS

Statele Unite au notificat pe 4 noiembrie 2019, secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, că se retrag din Acordul de la Paris privind clima[1]. La trei ani după intrarea în vigoare a Acordului de la Paris privind clima, guvernul SUA a notificat oficial Organizației Națiunilor Unite cu privire la retragerea sa din acord. […]

DELIMITAREA CELOR 22 DE PARCURI NATURALE

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va delimita – NU ȘTIM PÂNĂ CÂND (n.n.) – prin zonare internă, cu semne distinctive în funcţie de zona de protecţie, cele 22 de parcuri naţionale şi naturale[1]. Romsilva a explicat scopul acestei acţiuni: ”Pentru educaţia turiştilor şi pentru o mai bună înţelegere a diferenţelor privind limitele zonării interne […]

Misiunea Centrului constă în elaborarea de programe de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic în domeniile de activitate specifice securității şi siguranţei alimentare, zoo-veterinare şi piscicole