ISTORIC

Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”,înființat prin Decizia nr. 982/19.10.2006 a Preşedintelui Academiei Române, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”al Academiei Române.

PREZENTARE

Direcțiile de cercetare vizează elaborarea unor studii şi cercetări interdisciplinare și pluridisciplinare privind impactul socio-economic în mediul înconjurator al activitatilor ecoeconomice și bioeconomice de la nivel local, zonal, regional și național pe baza standardelor europene și mondiale din domeniile enumerate.

CERCETĂTORI

Contribuţii ale Centrului de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu” (CSCBAS) la gândirea şi cercetarea economică şi socială de după 1989. Programe/Proiecte naţionale fundamentale sau prioritare la care CSCBAS a avut rezultate deosebite.

BLOG

Starea ecosistemelor de apă dulce din lume

Ecosistemele de apă dulce suferă daune de la o varietate de factori, iar conservarea și restaurarea acestora sunt esențiale pentru Biodiversitate și Umanitate. Dr. David Tickner de la World Wild Found (WWF), consilier al Guvernului britanic pentru apă dulce, ne explică viziunea sa cu privire la problemele actuale vizând apa dulce în lume și soluțiile […]

Urmările crizei climatice

Criza climatică, inegalitățile persistente ridicate, insecuritatea alimentară și subnutriția afectează calitatea vieții în multe societăți, alimentând nemulțumirea populară. Acest avertisment este făcut de ONU în “Raportul privind starea și perspectivele economiei mondiale (WESP) pentru 2020”, dat publicității la jumătatea lunii ianuarie 2020[1]. Raportul World Economic Outlook este o publicație emblematică a ONU privind tendințele așteptate […]

Apele antarctice: mai calde, mai acide și cu mai puțin oxigen

Apa dulce produsă din topirea gheților antarctice, plus vântul crescut a redus cantitatea de oxigen din Oceanul de Sud și a făcut-o mai acidă și mai caldă, potrivit noilor cercetări conduse de geoscientiștii Universității din Arizona. Cercetătorii au descoperit că apele Oceanului de Sud s-au schimbat prin compararea măsurătorilor de bord efectuate din 1990 până […]

Misiunea Centrului constă în elaborarea de programe de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic în domeniile de activitate specifice securității şi siguranţei alimentare, zoo-veterinare şi piscicole