ISTORIC

Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”,înființat prin Decizia nr. 982/19.10.2006 a Preşedintelui Academiei Române, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”al Academiei Române.

PREZENTARE

Direcțiile de cercetare vizează elaborarea unor studii şi cercetări interdisciplinare și pluridisciplinare privind impactul socio-economic în mediul înconjurator al activitatilor ecoeconomice și bioeconomice de la nivel local, zonal, regional și național pe baza standardelor europene și mondiale din domeniile enumerate.

CERCETĂTORI

Contribuţii ale Centrului de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu” (CSCBAS) la gândirea şi cercetarea economică şi socială de după 1989. Programe/Proiecte naţionale fundamentale sau prioritare la care CSCBAS a avut rezultate deosebite.

BLOG

Vladimir Olegovich Rakhmanin, invitat de onoare al CSCBAS la Ziua Mondială a Alimentației – 16.10.2019

Vladimir Olegovich Rakhmanin (născut în 1958) a devenit director general adjunct al FAO și reprezentant regional pentru Europa și Asia Centrală în ianuarie 2014. Înaltul oficial al ONU a fost invitat de onoare al Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate AgroSilvică la Ziua Mondială a Alimentației – 16.10.2019, organizată la Casa Academiei Române din București. […]

ESPERA-2019, garanția succesului științific

Sub înaltul patronaj al Academiei Române și Băncii Naționale a României, Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” (INCE) a organizat, în zilele de 10 și 11 octombrie 2019, cea de-a șasea ediție a Conferinței internaționale INCE „Cercetare științifică economică – Abordări teoretice, empirice și practice” – ESPERA, sub titlul: „Valorificarea activelor corporale și […]

OBSERVATORUL NUMERIC AL ARIILOR PROTEJATE (DOPA)

Cu ajutorul bazei mondiale de date asupra ariilor protejate din mai 2019 a UNEP-WCMC, această nouă versiune a Observatorului documentează toate țările, ecoregiunile și zonele protejate cu o suprafața de cel puțin 10 km2 și  există mai mult de 42.000 de astfel de arii protejate, în ceea ce privește biodiversitatea, ecosistemele respective, caracteristici ale cestor […]

Misiunea Centrului constă în elaborarea de programe de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic în domeniile de activitate specifice securității şi siguranţei alimentare, zoo-veterinare şi piscicole