ISTORIC

Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”,înființat prin Decizia nr. 982/19.10.2006 a Preşedintelui Academiei Române, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”al Academiei Române.

PREZENTARE

Direcțiile de cercetare vizează elaborarea unor studii şi cercetări interdisciplinare și pluridisciplinare privind impactul socio-economic în mediul înconjurator al activitatilor ecoeconomice și bioeconomice de la nivel local, zonal, regional și național pe baza standardelor europene și mondiale din domeniile enumerate.

CERCETĂTORI

Contribuţii ale Centrului de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu” (CSCBAS) la gândirea şi cercetarea economică şi socială de după 1989. Programe/Proiecte naţionale fundamentale sau prioritare la care CSCBAS a avut rezultate deosebite.

Conferința Științifică Internațională:

“Impactul schimbărilor climatice asupra biodiversității agrosilvice”,

14 aprilie 2022-București, România.

JURNAL ȘTIINȚIFIC

Istoria dulciurilor din România – un proiect lansat de Dr. Oetker

Dr. Oetker a lansat, în martie, DulceRomanie.ro, probabil cel mai amplu și mai ambițios proiect de valorificare a patrimoniului gastronomic material și imaterial românesc – o istorie multimedia și pluridisciplinară a deserturilor din România din cele mai vechi timpuri și până astăzi. În prezent, pe DulceRomanie.ro sunt publicate peste 50 de articole ample despre istoriile […]

Arborii rari, seculari sunt cheia unei păduri sănătoase

În urmă cu aproximativ 800 de ani, un stejar uriaș din pădurea Sherwood din Anglia l-a ajutat să-l adăpostească pe Robin Hood de șeriful corupt din Nottingham. Deși povestea este probabil un mit, copacul nu este: încă rămâne unul dintre cei mai bătrâni stejari din lume. Astfel de copaci vechi – unii datând de mai bine […]

ESPERA 2021-”The crisis after the crisis. When and how the New Normal will be”

În zilele 9 și 10 decembrie 2021 s-a desfășurat la București, în sistem online, Conferința Științifică Internațională ESPERA, organizată de Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”/Academia Română. Programul științific al evenimentului a abordat o mare diversitate de teme, reunind cercetători din toate institutele și centrele INCE, membri ai Academiei Române, cercetători academicieni români […]

Misiunea Centrului constă în elaborarea de programe de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic în domeniile biodiversității agricole, silvice, dezvoltării durabile și reconstrucția ecologică