ISTORIC

Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”,înființat prin Decizia nr. 982/19.10.2006 a Preşedintelui Academiei Române, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”al Academiei Române.

PREZENTARE

Direcțiile de cercetare vizează elaborarea unor studii şi cercetări interdisciplinare și pluridisciplinare privind impactul socio-economic în mediul înconjurator al activitatilor ecoeconomice și bioeconomice de la nivel local, zonal, regional și național pe baza standardelor europene și mondiale din domeniile enumerate.

CERCETĂTORI

Contribuţii ale Centrului de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu” (CSCBAS) la gândirea şi cercetarea economică şi socială de după 1989. Programe/Proiecte naţionale fundamentale sau prioritare la care CSCBAS a avut rezultate deosebite.

Conferința Științifică Internațională:

“BIODIVERSITATEA–GARANȚIE A SECURITĂȚII ALIMENTAȚIEI ȘI SIGURANȚEI ALIMENTELOR”,

13 octombrie 2022-București, România.

JURNAL ȘTIINȚIFIC

CSCBAS – eveniment științific cu rezultatele din primul semestru 2024

În baza hotărârii Consiliului Științific din data de 06.03.2024, Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu” a organizat Masa Rotundă cu tema ”BIODIVERSITATEA AGROSILVICĂ-DOMENIU DE CERCETARE CU MULTIPLE ABORDĂRI”. Evenimentul s-a desfășurat în data de 09.07.2024, începând cu ora 930, în sala de Conferințe „Prof. Dr. Gh. K. Constantinescu”. În cadrul […]

Ziua Internațională a Biodiversității 2024. CSCBAS la sărbătoarea grâului de la INCDA Fundulea

  Cercetătorii de la Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu” au celebrat Ziua Internațională a Biodiversității din acest an participând la evenimentul științific ”Zilele grâului și orzului”. Manifestarea a fost organizată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea (INCDA), la sediul din județul Călărași. În cadrul evenimentului au fost prezentate […]

CSCBAS, la Conferința Europeană a Serviciilor Financiare

În perioada 28-29  martie 2024 a avut loc la Brașov cea de-a VIII-a ediția e proiectului Digitalizare & Sustenabilitate în sectorul financiar – Reglementări și practici recomandate, eveniment organizat de Institutul de Studii Financiare, în cadrul Conferinței Europene a Serviciilor Financiare ECFS 2024. Colega noastră, CS drd. Petruța-Simona Simion a avut o prezentare în care […]

Misiunea Centrului constă în elaborarea de programe de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic în domeniile biodiversității agricole, silvice, dezvoltării durabile și reconstrucția ecologică