22 mai 2019: „BIODIVERSITATE AGROSILVICĂ PENTRU ALIMENTAȚIA ȘI SĂNĂTATEA OAMENILOR”

Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu”

organizează

CONFERINŢA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ

cu tema:

„BIODIVERSITATE AGROSILVICĂ PENTRU ALIMENTAȚIA ȘI SĂNĂTATEA OAMENILOR”

dedicată

Zilei Mondiale a  Diversității Biologice
22 mai 2019

Invitaţie – Program

Casa Academiei Române, Aripa de Vest, etajul 7,
Sala de Conferințe „Prof. Dr. Gh. K. Constantinescu”
Calea 13 Septembrie nr. 13
Bucureşti

Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu” (C.S.C.B.A.) vă invită să ne onorați cu participarea dumneavoastră la Conferinţa Internaţională cu tema ”Ecosanogeneza și Dezvoltarea Durabilă”.

Evenimentul științific se desfășoară conform Programului alăturat, în ziua de miercuri, 22 mai 2019, între orele 10:00 – 15:00:

PROGRAM

10:00 – 10:30 – Cuvinte de salut:

 • Prof. univ dr. C. S. I Luminița CHIVU – Director General Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”;
 • Șef lucrări ing. Costel DATCU – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași;
 • Mălin-Matei MUȘETESCU – Guvernatorul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării;
 • Prof. univ. dr. Titi PARASCHIV – director, Institutul de Cercetare al Universității ”Titu Maiorescu” ;
 • Prof. univ. dr. Gabriela SABĂU School of Science and the Environment, Memorial University, Grenfell Campus, Canada;
 • Prof. univ. dr. Valeriu TABĂRĂ – Președinte, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”;

10:30-14:30:

 • Dr. Lucian ALECU, cercetător asociat C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu” – Antropozoonozele –când interacțiunea dintre om și mediu devine factor de patogenie – chistul hidatic hepatic”. (POSTER).
 • Prof. univ. dr. C.S. I Alexandru T. BOGDAN, membru corespondent al Academiei Române – Contribuții științifice postdoctorale realizate în 47 de ani asupra sintagmei biodiversitate zootehnică și integratoare.
 • Prof. univ. dr. C.S. I Emil DINGA, cercetător asociat C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu” – Teoria complexității și biodiversitatea.
 • C.S. III dr. Edith Mihaela DOBRESCU, cercetător asociat C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu” – Agenda 2030 și biodiversitatea.
 • C.S. I dr. Liviu GACEU, prof. univ. dr. Romulus GRUIA, prof. univ. dr. C.S. I Alexandru T. BOGDAN Influența echilibrului hidric și energetic în ecosisteme asupra speciilor din spațiul natural și artificial, în relație cu gradul de antropizare și proiectare a sistemelor agroalimentare.
 • Dr. Richard GARETT, Memorial University of Newfoundland – Why Cities May Be the Most Appropriate Level of Government at Which to Pursue Climate Science–Policy Partnerships (POSTER);
 • Prof. univ. dr. Romulus GRUIA, cercetător asociat C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu”, C.S. I. dr. Liviu GACEU – Starea de conservare a biodiversității europene și românești, în baza principiilor bioarmoniste.
 • Drd. Gabriela-Mariana IONESCU – Biodiversitate și etică.
 • C.S. dr. Otilia MANTA, cercetător asociat C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu” – Provocările actuale ale biodiversității în contextul dezvoltării comunităților locale.
 • Prof. univ. dr. Dumitru MILITARU Paraziții și biodiversitatea.
 • C.S. II dr. ing. Marcel Theodor PARASCHIVESCU, C.S. I dr. George Florea TOBĂ, prof. univ. dr. Marcel  PARASCHIVESCU, membru titular ASAS – Diversitatea biologică folosibilă pentru hrana și sănătatea oamenilor.
 • Dr. Viorel Tiberiu POPESCU, cercetător asociat C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu” – Egalitatea și unitatea în biodiversitate.
 • C.S. III dr. ing. Mariana SANDU – Efectul pierderii biodiversității asupra bunăstării umane.
 • C.S. I Dr. George Florea TOBĂ, C.S.III ing. Adrian BOTA, C.S. II dr. ing. Marcel Th. PARASCHIVESCU  –  Soluții bioeconomice pentru conservarea „in situ” și „ex situ” a  Bivolului Indigen Carpatin prin montă dirijată  și biotehnologii de reproducţie.
 • Drd. ing. Ioana TOMA,  C.S. I dr. Cristina GÂRLEA, prof. univ. dr. C.S. I  Nicolae MANOLESCU, m.c. al Academiei Române, C.S. II dr. ing. Cornelia Marin – Alimentația sănătoasă în zona montană în conceptul ONE HEALTH.
 • Prof. univ. dr. habil. Livia VIDU, lect. univ. dr. Lucian CIUCHIȚĂ, cercetători asociați C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu” – Bivolul românesc, resursă genetică valoroasă pentru România.

14:30-15:00:

 • Concluzii:
  Prof. univ. dr. C.S.I Alexandru T. BOGDAN, membru corespondent al Academiei Române

COMITETUL ȘTIINŢIFIC AL CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE

 1. Prof. univ. dr. C.S. I Ovidiu BADEA , m. c.  al Academiei  Române – INCDS „Marin Drăcea”;
 2. Prof. univ. dr. C.S. I Alexandru T. BOGDAN, m. c.  al Academiei  Române – C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu”;
 3. Șef lucrări dr. ing. Costel DATCU, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași
 4. C.S. I dr. Emilian M. DOBRESCUC.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu”;
 5. C.S. I dr. Cristina GÂRLEAC.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu”;
 6. Mălin-Matei MUȘETESCUGuvernator Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării;
 7. Prof. Univ. Dr. Titi PARASCHIV – director, Institutul de Cercetare al Universității ”Titu Maiorescu”;
 8. C.S II Dr. Marcel PARASCHIVESCUC.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu”;
 9. Prof. univ. dr. Gabriela SABĂU – School  School of Science and the Environment, Memorial University, Corner Brook, Canada;
 10. Prof. univ. dr. Valeriu TABĂRĂ – Președinte Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”;
 11. C.S. I dr. George Florea TOBĂC.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu”;
 12. Prof. univ. dr. habil. Livia VIDU – cercetător asociat  C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu”.

COMITETUL DE ORGANIZARE AL CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE

 1. C.S. drd. Laurențiu CIORNEI – C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu”
 2. C.S. III dr. Edith Mihaela DOBRESCU – cercetător asociat C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu
 3. C.S. dr. Otilia MANTA – cercetător asociat  C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu
 4. C.S. III dr. Mariana SANDU – C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu”
 5. C.S. III Amalia Gianina STRĂTEANU – C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu”
 6. Asistent I  Daniela  DOBRE – C.S.C.B.A. „Acad. David Davidescu”