Astazi, problema securitatii alimentare este una complexă și la nivel global, de prioritate maximă, pentru asigurarea stabilitații pe plan mondial.
Securitatea alimentară este strans legată de alimentația populației, dezvoltarea producției agricole și utilizarea resurselor.
Alimentația trebuie privită atât sub aspect cantitativ, cât și calitativ al produselor alimentare disponibile.
Lipsa alimentelor de bază, în anumite părți ale lumii duce la foamete, aceasta fiind o problem majoră a securitații alimentare.

Prin organizarea acestei conferințe sperăm ca oamenii de știință să prezinte o viziune clară și multilaterală asupra mediului, precum și posibilitatea intervenției științifice a societății omenești, pentru o valorificare capabilă să asigure menținerea echilibrului componentelor mediului, atât de necesar vieții și activității omului

Evenimentul științific internațional va fi organizat de Academia Română, prin Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” și Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”, Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești”, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare, pentru Bioresurse Alimentare, București.

Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică/Academia Română

Conferința Științifică Internațională: ”Biodiversitatea agrosilvică sub impactul schimbărilor climatice – gestionarea prin ameliorare și tehnologii adecvate, garanție a siguranței și securității alimentare ”. 12-13 octombrie 2023.

Evenimentul științific internațional a fost organizat de Academia Română, prin Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” și Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”, Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești”, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare București.

Comitetul Științific:

Institutul Național de Cercetări Economice/Academia Română :

 • Prof. dr. Luminița CHIVU – director general INCE
 • Acad. Lucian ALBU – director Institutul Național de Prognoză
 • Prof. dr. Valeriu IOAN-FRANC – director general adjunc INCE, m.c. AR
 • Prof. dr. George GEORGESCU – director general adjunc INCE

Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică/Academia Română

 • CS I dr. Maria JOIȚA-PĂCUREANU – director CSCBAS
 • CS II dr. Marcel Th. PARASCHIVESCU
 • CS III dr. Laurențiu CIORNEI – secretar științific CȘ al CSCBAS
 • CS III dr. Mariana SANDU

Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești”

 • Prof. univ. emerit dr. ing. HC CS I Valeriu TABĂRĂ – președinte ASAS
 • dr. Ioan JELEV – vicepreședinte ASAS
 • CS I dr. Steliana RODINO
 • CS III dr. Vili DRAGOMIR

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea

 • CS I dr. Pompiliu MUSTĂȚEA – director INCDA
 • CS I dr. Elena PETCU – director științific INCDA
 • CS I dr. Matilda CIUCĂ
 • CS II dr. Elena PARTAL

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare București

 • Dr. Nastasia BELC – director general IBA
 • Dr. Denisa DUȚĂ – director științific IBA
 • Dr. Alina CULEȚU

Membri din străinătate

 • Prof. univ. dr. Maria DUCA – Universitatea de Stat din Chișinău (Republica Moldova)
 • Prof. univ. dr. Dragan Skoric – Academia de Științe și Arte a Serbie, M.O.
 • Prof. univ. dr. Yalcin KAIA – Universitatea Trakia din Edinrne (Turcia)
 • CS I dr. Jonel Subic – director Institutul de Economie Agricolă din Belgrad (Serbia)
 • CS I dr. Drago Cvijanovic – Facutatea de Ospitalitate și Turism din Kragujevac (Serbia)

Comitetul de Organizare

Institutul Național de Cercetări Economice/Academia Română :

 • CS III dr. Carmen Adriana GHEORGHE
 • CS III dr. Sorin AVRAM
 • CS III dr. Alexandru Sin-Schneider

Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică/Academia Română

 • CS III dr. Amalia-Gianina STRĂTEANU
 • CS III dr. Laurențiu CIORNEI – secretar științific CȘ al CSCBAS
 • AS I Daniela DOBRE

Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești”

 • Dr. ing. Florentin BADIU
 • CS I dr. Cristina NEGRE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea

 • CS I dr. Elena PETCU – director științific INCDA
 • CS I dr. Matilda CIUCĂ
 • CS II dr. Elena PARTAL

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare București

 • Dr. Nastasia BELC – director general IBA
 • Dr. Denisa DUȚĂ – director științific IBA
 • Dr. Alina CULEȚU

Program

    Joi, 12 octombrie 2023

830 – 930 ÎNREGISTRAREA  PARTICIPANŢILOR
 

930 – 1000

 

DESCHIDEREA OFICIALĂ / CUVÂNTĂRI DE SALUT
PREZENTĂRI ORALE
1000 – 1020 Soiul de grâu de toamnă, FDL Abund, cea mai recentă realizare a echipei de ameliorare a grâului de la INCDA Fundulea
Autori: Săulescu Nicolae, Ittu Gheorghe, Mustăţea Pompiliu, Ittu Mariana, Giura Aurel, Marinciu Cristina Mihaela, Şerban Gabriela, Mandea Vasile, Galit Indira, Ciucǎ Matilda, Cristina Daniel, Petcu Elena, Lazǎr Cǎtǎlin (INCDA Fundulea)
1020 – 1040 Comportamentul unor hibrizi de floarea-soarelui în contextul schimbărilor climatice in anii, 2020, 2021 și 2022 ȋn localitatea Fundulea
Autori: Anton Florin Gabriel, Păcureanu-Joiţa Maria (INCDA Fundulea), Rîșnoveanu Luxiţa (SCDA Brăila, ASE București), Conţescu Laura (INCDA Fundulea)
1040 – 1100 Folosirea în programul de ameliorarea grâului de la Fundulea a unei gene noi de rezistenţă la mălură, transferată de la secară
Autor: Galit Indira (INCDA Fundulea), Matilda Ciucă, Cristina-Mihaela Marinciu, Gabriela Șerban, Alina-Gabriela Turcu, Elena-Laura Conțescu, Alexandru-Leonard Dumitru, Vasile Mandea, Nicolae N. Săulescu
1100 – 1120 Valoarea agroeconomică a cultivarelor din cadrul speciei Helianthus Tuberosus
Autori: Țîţei Victor, Cozari Serghei Ciubotaru”- Grădina Națională Botanică (Institutul) „Alexandru Ciubotaru” Universitatea de Stat din Republica Moldova
 

1120 – 1140

Sorgul, o alternativă la cultura porumbului, adaptat la schimbările climatice – Amzacea, Constanţa
Autori: Manole Dumitru, Giumba Ana-Maria, Ganea Laurenţiu (Sport Agra SRL Amzacea)
1140 – 1200 Efectul zonei și metodele de procesare a măslinelor asupra proprietăţilor tipului de măsline negre pentru masă, Gemlik
Autori: Cansu Demir (Department of Food Technologies, Olive Research Institute, Turkey), Ozan Gürbüz (Department of Food Engineering in Turkey, Uludağ University, Turkey)
 

1330 –1350

PAUZĂ ŞI BUFET 1200 – 1330

Utilizarea markerilor moleculari pentru piramidarea genelor la specia  Magnaporthe grisea. Linii cu rezistenţă monogemică pentru ȋmbunătăţirea rezistenţei genetice la cultura orezului
Autori: Necmi Beşer, Meltem Posta (Department of Genetics and Bioengineering, Engineering Faculty, Trakya University, Edirne, Turkiye)

1350 –1410 Genotipuri de floarea-soarelui, cu ȋnsusiri superioare, conform cerinţelor actuale, rezultate din necesitatea menţinerii biodiversităţii genetice și pretabilitatea cultivării ȋn diferite sisteme de agricultură durabilă
Autori: Păcureanu Joiţa-Maria (INCDA/CSCBAS), Anton Gabriel Florin (INCDA Fundulea), Risnoveanu Luxiţa (SCDA Brăila)
 

1410 – 1430

Cioara de semănătură (Corvus frugilegus) poate produce pagube la porumb
Autori: Georgescu Emil (INCDA Fundulea), Cană Lidia (INCDA Fundulea), Partal Elena (INCDA Fundulea), Zaharia Roxana (ICDPP București)
 

1430 – 1450

Productivitatea și calitatea soiului ,,SOFIA’’ din cadrul specie Galega Orientalis
Autori: Țîţei Victor – Grădina Națională Botanică (Institutul) „Alexandru Ciubotaru” Universitatea de Stat din Republica Moldova
1450 – 1530 VIZIONARE POSTERE

Vineri, 13 octombrie 2023

PREZENTĂRI ORALE

930 – 950 Populații locale de mei (Panicum miliaceum). O opțiune pentru îmbunătățirea rezilienței și biodiversității  agroecosistemelor
Autori: Petcu Victor  (INCDA Fundulea/CSCBAS București), Ioniță Mihaela, Stan Ionuț, Zaharia Andrei Tudor (USAMV), Todirică Ioana Claudia, Paraschivescu Marcel Theodor, Simion Petruța Simona (CSCBAS)

950 – 1010 Lista roșie a ciupercilor din România
Autori: Ciornei Laurenţiu  (CSCBAS București), Lavinia Udrea (Universitatea „Valahia” Târgoviște)

1010 – 1030  România, Patria apelor minerale
Autor: Vesler Valentina (Valvis Holding, Romania)

1030 – 1050 Tehnologii verzi în sprijinul sustenabilității sistemului alimentar studiu de caz: Biotehnologii în industria alimentară
Autori: Bobea Sabina-Andreea, Dobre Alina Alexandra, Cucu Elena Mirela, Florea Cristian, Nastasia Belc  (IBA București)

1050 – 1110  Cercetări privind capacitatea instituțională a parteneriatului public-privat, de a participa activ, la performarea agriculturii, în plan randamental, economic, social și de mediu ADER 21.1.1
Autori: Gabriel Popescu (CSCBAS), Corina Moga (CSCBAS)

PREZENTARE POSTERE

1050 – 1055  Efectul aditiv al translocației grâu-secară 1AL:1RS și al unui QTL de pe cromozomul 6A asupra MMB
Autori: Cristina Daniel, Dumitru Alexandru, Ciucă Matilda (INCDA Fundulea)

1055 – 1100 Grâul sintetic hexaploid – noi surse de diversitate genetică pentru îmbunătăţirea germoplasmei de grâu (Triticum aestivum L.)
Autori: Dumitru Alexandru, Cristina Daniel, Conţescu Elena-Laura, Turcu Alina Gabriela, Galit Indira (INCDA Fundulea), Petcu Victor (INCDA Fundulea CSCBAS București), Ciucă Matilda (INCDA Fundulea)

1100 – 1105 Detectarea haplotipului asociat unui conținut ridicat de tocoferoli în orz, utilizand selecția asistată de markeri
Autori: Turcu Alina Gabriela, Vasilescu Liliana, Petcu Eugen, Cristina Daniel, Conţescu Elena-Laura, Ciucă Matilda (INCDA Fundulea)

1105 – 1110 Evoluţia culturii de grâu sub influenţa tehnologiei şi condiţiilor climatice (2022 şi 2023)
Autori: Elena Partal, Mihaela Şerban, Laura Elena Conţescu, Emil Georgescu (INCDA)

1110 – 1115  Noi realizări în ameliorarea porumbului la INCDA Fundulea
Autori: Horhocea Daniela, Iordan Horia, Bunescu Ștefania Georgiana, Băduț Caterina (INCDA Fundulea)

1115 – 1120   Influența cercetări privind combaterea dăunătorilor de sol ai florii-soarelui, în sud-estul țării”
Autori: Georgescu Emil (INCDA Fundulea), Toader Maria (USAMV București), Cană Lidia (INCDA Fundulea), Râșnoveanu Luxița (ASE București/SCDA Brăila), Trașcă Georgeta (SCDA Albota).

1120 – 1125   Utilizarea speciilor salbatice de floarea-soarelui pentru îmbunătăţirea rezistenţei/toleranţei la factorii abiotici si biotici
Autori: Anton Florin Gabriel, Păcureanu – Joiţa Maria, (INCDA Fundulea) Rȋșnoveanu Luxiţa (SCDA Brăila/ASE București), Conţescu Laura (INCDA Fundulea)

1125 – 1130    Variabilitatea unor indici de calitate a orzului golaş
Autori: Vasilescu Liliana, Petcu Eugen, Vasilescu Silviu (INCDA Fundulea)

1135 – 1140  Materiale de construcţii obţinute din deșeuri agricole și industriale
Autori: Popescu Gabriel, Moga Ioana Corina (CSCBAS)

1140 – 1145  Necesitatea parteneriatelor public-privat pentru performanța agriculturii
Autori: Gabriel Popescu, Ioana Corina Moga (CSCBAS)

1145 – 1150 Efecte bioeconomice ale transformării exploatațiilor familiale în exploatații moderne în zona Buzăului montan
Autori: Paraschivescu Marcel Theodor, Ciornei Laurențiu, Sandu Mariana, Străteanu Amalia Geanina (CSCBAS)

1155 – 1200   Controlul chimic al specie invasive Sorghum Halepense (l.) pers. ȋn agroecosistemul de porumb
Autori: Grădilă Marga, Ciontu Valentin Marius, Cristea Raluca Monica (ICDPP) Șerban Mihaela (INCDA Fundulea), Petcu Victor (INCDA/CSCBAS), Daniel Jalobă (ICDPP)

A. GENETICĂ ȘI AMELIORARE

 1. Comportarea unor soiuri de mazăre de toamnă ȋn condiţiile pedoclimatice de la INCDA Fundulea
  Autor: Bărbieru Ancuţa (INCDA Fundulea)
 2. Abordări metodologice pentru producerea la grâu și orz a dublu haploizilor, la INCDA Fundulea
  Autor: Dumitru Alexandru (INCDA Fundulea)
 3. Degradarea calităţii solurilor sub ȋnfluenta unor factori de risc natural și antropic și posibilitatea redării  lor circuitului agricol, verigă a reconstrucţiei ecologice
  Autori: Păcureanu-Joiţa Maria (INCDA/CSCBAS), Ciornei Laurenţiu, Gabriel Popescu (CSCBAS), Anton Florin Gabriel (INCDA Fundulea), Petcu Victor (INCDA/CSCBAS), Străteanu Amalia, Sandu Mariana (CSCBAS)
 4. Perspective de exploatare a speciilor sălbatice/raselor locale pentru îmbunătățirea cerealelor în contextul schimbării climatice actuale
  Autori: Conțescu Elena-Laura, Ciucă Matilda, Cristina Daniel, Dumitru Alexandru, Partal Elena, Turcu Alina (INCDA Fundulea)

B. AGROFITOTEHNIE ȘI PROTECȚIA PLANTELOR

 1. Influența cercetării privind combaterea dăunătorilor de sol ai floarii-soarelui, în sud-estul țării”
  Autori: Georgescu Emil (INCDA Fundulea), Toader Maria (USAMV București), Cană Lidia (INCDA Fundulea), Râșnoveanu Luxița (ASE București, SCDA Brăila), Trașcă Georgeta   (SCDA Albota).
 2. Tendinţa cercetărilor de biodiversitate in România – analiză biometrică
  Autori: Todirică Ioana Claudia, Petcu Victor (INCDA/CSCBAS), Ciornei Laurențiu, Simion Petruța Simona (CSCBAS)
 3. Controlul chimic al specie invasive Sorghum Halepense (l.) pers. in agroecosistemul de porumb
  Autori: Grădilă Marga, Ciontu Valentin Marius, Cristea Raluca Monica (ICDPP) Șerban Mihaela (INCDA Fundulea), Petcu Victor (INCDA/CSCBAS), Daniel Jalobă (ICDPP)
 4. Rezultate experimentale privind controlul buruienilor prezente în cultura de grâu – INCDA Fundulea
  Autori: Şerban Mihaela, Măturaru Gheorghe, Partal Elena (INCDA Fundulea)
 5. Evoluţia culturii de grâu sub influenţa tehnologiei şi condiţiilor climatice (2022 şi 2023)
  Autori: Elena Partal, Mihaela Şerban, Laura Elena Conţescu, Emil Georgescu (INCDA Fundulea).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *