Informații generale

Titlu proiect:  Utilizarea in construcții a bioresurselor regenerabile provenite din agricultură și din stațiile de epurare

Acronim: BIOBRICK

Nr. contractului: 727PED/30.06.2022

Denumirea Programului din PN III: Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Cod proiect:  PN-III-P2-2.1-PED-2021-3175

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Director proiect: Prof. Univ. Dr. Gabriel POPESCU

Perioada de implementare: 30/06/2022 – 29/06/2024

Durata proiectului: 24 luni

Denumire beneficiar: Centrul de Studii si Cercetari de Biodiversitate Agrosilvica „Acad. David Davidescu” (CSCBAS)

Parteneri

P1 – Parc Tehnologic si Industrial Giurgiu NORD SA (PTIGN)

Responsabil proiect partener: Drd. Ec. Nicoleta Raluca JIANU

Rezumat

Există intense preocupări la nivel mondial pentru gestionarea deșeurilor într-un mod ecologic și utilizarea materialelor secundare pe care le conțin. Proiectul propune utilizarea unor deșeuri din patru sectoare majore ale economiei, și anume: agricultură, epurare ape uzate, sticlă în scopul obținerii materialelor de construcție (cărămizi), cu respectarea principiilor bioeconomiei. În plus, deșeurile (cărămizile ieșite din durata de viață) sunt reutilizate prin reintegrarea lor pentru realizarea aceluiași tip de produs (cărămizi).

Proiectul este dezvoltat prin colaborarea a 2 instituții, una provenind din zona de cercetare, CSCBAS – institut sub coordonarea Academiei Române, cel de al doilea partener fiind din mediul industrial, PTIGN.

Principalele obiective ale BIOBRICK sunt:

– sporirea gradului cunoașterii privind managementul deșeurilor și al reciclării acestora;

– obținerea unei rețete fiabile pentru realizarea cărămizilor din deșeuri;

– reducerea costurilor în cadrul stațiilor de epurare legate de managementul deșeurilor;

– lărgirea portofoliului de produse comercializate de către PTIGN.

În cadrul activităților proiectului vor fi concepute rețete noi pentru fabricarea cărămizilor din diferite tipuri de deșeuri; vor fi create cărămizi din rețetele propuse; cărămizile realizate vor fi testate din punct de vedere fizico-mecanic și al respectării legislației de mediu; noile produse care ies din durata de viață vor fi reciclate pentru obținerea de produse similare; va fi efectuată o cercetare de piață analizând posibilitatea introducerii pe piață a noilor produse. Necesitatea proiectului este dată și de dorința agentului economic parte din consorțiul BIOBRICK de a găsi soluții ieftine pentru managementul deșeurile generate pe piața locală. Rezultatele inovative vor fi protejate prin depunerea unei cereri de brevet de invenție conform rețetei optime, care va fi stabilită în urma cercetărilor din cadrul proiectului.

Rezultate estimate

– Rețete de realizare a cărămizilor din bioresurse regenerabile.

– Model experimental realizat.

– Cerere de brevet de invenție.

– Diseminarea rezultatelor proiectului.

Obiectivul proiectului

Scopul proiectului este reprezentat de utilizarea bioresurselor regenerabile, cum ar fi deșeurile din agricultură, din stații de epurare a apelor uzate și din industria fibrei de sticlă în vederea obținerii de materiale de construcție (cărămizi). De asemenea, proiectul urmărește reutilizarea deșeurilor (cărămizi care și-au încheiat ciclul de viață) pentru a le reintegra și a realiza același tip de produs (cărămizi). În acest fel, BIOBRICK contribuie la dezvoltarea conceptului de economie circulară.

Bugetul proiectului aprobat în cererea de finanțare

Valoarea totală a Contractului este de 648.950,00 lei, reprezentând suma totală alocată proiectului, atât de la bugetul de stat, cât și din alte surse (cofinanțarea), din care pentru anii bugetari:

ETAPA I – Perioada de implementare 30.06.2022–31.12.2022

În cadrul Etapei I s-a realizat identificarea materialelor agricole pentru realizarea cărămizilor.

Această activitate presupune identificarea tuturor resurselor agricole existente la nivel național, accesibile scopului proiectului. Alegerea materialelor potrivite pentru realizarea cărămizilor este determinată de:

– îmbunătățirea caracteristicilor produsului final: cărămizi ecologice  pentru construcții ecologice, în conformitate cu legislația de mediu în vigoare;

– îmbunătățirea proprietăților termoizolante ale cărămizilor;

– îmbunătățirea proprietăților fonoizolante ale cărămizilor;

– posibilitatea reducerii amprentei de carbon pentru cărămizi;

– valorificarea deșeurilor agricole;

– posibilitatea reducerii cheltuielilor pentru obținerea cărămizilor.

Agricultura este generatoarea unei cantități mari de deșeuri provenind de la plantele agricole.

Plantele agricole pot asigura valorificarea: tulpinilor; frunzelor; cojilor semințelor.

Cele mai semnificative reziduuri provenite din sectorul agricol, sunt:

– paiele de grâu, de ovăz, secară şi rapiță;

– tulpini de floarea soarelui;

– frunzele verzi sau uscate de la diverși copaci, de la sfeclă de zahăr, floarea soarelui, sfeclă furajeră;

– pleavă de diferite boabe cerealiere (orz, ovăz, grâu);

– diferite învelișuri de semințe (coji de nuci, de alune, de semințe de floarea soarelui);

– coceni şi știuleți de porumb;

– lujeri de roșii, cartofi, soia, fasole etc.;

– resturi de trifoi, lucernă verde sau uscată;

– coardă de viţă de vie de la curățirea viei;

– ramuri de la curățirea pomilor fructiferi, etc.

Deșeurile provenite din agricultură au devenit din ce în ce mai utilizate datorită caracteristicilor îmbunătățite ale materialului obținut, în principal în ceea ce privește izolarea termică și acustică, costurile mai scăzute și protejarea mediului prin reducerea utilizării materiilor prime convenționale.

Alegerea deșeurilor agricole ca adaos pentru obținerea materialelor de construcție sub formă de  cărămizi, urmărește să imprime ca efect:

– producerea de  cărămizi ecologice  pentru construcții ecologice, in conformitate cu legislația de mediu in vigoare (Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor; HOTARARE nr. 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; ORDIN nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri);

– proprietăți termoizolante;

– proprietăți fonoizolante;

– reducerea amprentei de carbon;

– impactul pozitiv al acestor  materiale de construcție vegetale asupra consumului de energie în clădiri în cele trei faze: construcție, exploatare și demolare.

Pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate se poate concluziona faptul că în cadrul analizei din Etapa I au fost abordate deșeuri agricole variate, urmărindu-se influența diferitelor procente de compoziție asupra proprietaților produsului final. De asemenea, alegerea materialului agricol potrivit pentru includerea în matricea cărămizilor, s-a făcut luând în considerare cercetările efectuate la nivel național şi internațional şi având în vedere cantitățile din fiecare clasă de deșeuri agricole, generate în Romania.

Se poate afirma faptul că paiele de cereale sunt pe primul loc, din punct de vedere al răspândirii şi al accesibilității. Pe locurile următoare sunt culturile de floarea soarelui și de porumb.

 ETAPA II – Perioada de implementare 01.01.2023–31.12.2023

 ETAPA III – Perioada de implementare 01.01.2024–29.06.2024

 ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE

  1. Articole publicate: 
    INNOVATIVE SOLUTIONS FOR THE PRODUCTION OF BRICKS FROM WASTEWATER TREATMENT SLUDGE

Gabriel POPESCU, Nicoleta-Raluca JIANU, Ioana-Corina MOGA, Mădălina-Teodora ANDREI, Aneta CHIVOIU, Laurențiu CIORNEI, Mirela SIMION

Annals of Spiru Haret University. Economic Series, Vol. 22 No. 3 (2022) – http://anale.spiruharet.ro/index.php/economics/article/view/1283 (BDI)

DEŞEURI AGRICOLE ŞI ALTE TIPURI DE DEŞEURI UTILIZATE ÎN INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR

Gabriel POPESCU, Nicoleta Raluca JIANU, Ioana Corina MOGA, Iulian VOICEA, Aneta CHIVOIU, Mirela SIMION, Elena Laura TROANCĂ

Proceedings of ISB-INMA TEH 2022 (BDI)
B. Participări la conferințe:

  1.  THE CIRCULAR ECONOMY APPLIED TO THE AGRICULTURE AND WASTEWATER TREATMENT SECTOR

Gabriel POPESCU, Ioana-Corina MOGA, Nicoleta-Raluca JIANU, Mădălina-Teodora ANDREI, Aneta CHIVOIU, Mirela SIMION

VI-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, 26-27 August 2022, București, România

https://www.eucongress.org/_files/ugd/614b1f_34d8cff6a4d3485e93356985b49855a6.pdf

  1. DEŞEURI AGRICOLE ŞI ALTE TIPURI DE DEŞEURI UTILIZATE ÎN INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR

Gabriel POPESCU, Nicoleta Raluca JIANU, Ioana Corina MOGA, Iulian VOICEA, Aneta CHIVOIU, Mirela SIMION, Elena Laura TROANCĂ

ISB-INMA TEH International Symposium, 6-8 Octombrie 2022, București, România

http://isbinmateh.inma.ro/index.html