Almanahul Mediului, în spaţiul virtual

Apariția acestei remarcabile publicaţii de față reprezintă un moment de reflecție retrospectivă și o încercare de scrutare, pe cât posibil, a ceea ce poate să se întâmple în viitor. Cititorii vor conștientiza conceptul de „creștere verde“, iar problemele climatice vor deveni una din tematicele des întâlnite. Toate acestea sunt în concordanță cu proiectele și programele […]

Read More

Proiectul Sistem Naţional de Economisire pentru Biodiversitate (SNEB)

1) Obiective: a) conștientizarea comportamentului de economisire al adulților pentru obținerea de efecte benefice în domeniul vast al biodiversității; b) crearea și implementarea unui sistem național de economisire; c) folosirea transparentă a banilor respectivi de către sistemul privat sau statul care implementează proiectul. Perioada de desfășurare este de 2 ani de la obținerea finanțării. În […]

Read More

Programul de creştere a eficienţei bioeconomice

Programul creşterea eficienţei bioeconomice urmărește reconstrucția ecologică a ecosistemelor antropizate. În acest sens s-au efectuat cercetări aplicative pentru implementarea, dezvoltarea şi creşterea eficienţei bioeconomice în ecosisteme antropice specifice ecoregiunilor autohtone, cu evidențierea biodiversității din agroecosisteme, cu valorificare superioară a capitalului teritorial și a patrimoniului natural românesc, precum și protejarea mediului.

Read More

Programul bioeconomia integrată cu biodiversitatea

Programul bioeconomia integrată cu biodiversitatea, lansat în anul 2014, a avut următoareale componente: Semnificații bioeconomice ale biodiversității resurselor agroalimentare;  eco-economia și dezvoltarea rurală durabilă a României; Studii asupra utilizării biodiversității resurselor naturale în microzone poluate antropic; Elaborarea de programe de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic în domeniile de activitate specifice securității şi siguranţei alimentare. În cadrul […]

Read More

Conservarea și dezvoltarea biodiversității agrosilvice

Conservarea și dezvoltarea biodiversității  agrosilvice este un program de cercetare multianual ce a fost lansat încă de la înființarea Centrului de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”, în anul 2006, și vizează în mod direct elaborarea unor studii şi cercetări interdisciplinare și pluridisciplinare. Deoarece biodiversitatea agricolă și cea zootehnică este gestionată, în mod activ, de către […]

Read More