În data de 14 aprilie 2022 a avut loc, la Bucuresti, conferința Științifică Internațională: “Impactul schimbărilor climatice asupra biodiversității agrosilvice”.

PROGRAM

Conferința științifică internațională

”Impactul schimbărilor climatice asupra biodiversității agrosilvice” 

Joi, 14 aprilie 2022

900 –   930:  Primirea participanţilor

930 – 1000 :  Deschidere oficială/Cuvântări de salut

 • Acad. Ioan Dumitrache – Secretar General, Academia Română
 • Prof. univ. dr. Valeriu Tabără – Președinte ASAS
 • Acad. Lucian-Liviu Albu – Director Institutul de Prognoză Economică
 • Sorin Moise – Secretar de stat MADR
 • Prof. dr. Luminița Chivu – Director General INCE
 • Prof. univ. dr. Gabriel Popescu – Director CSCBAS

Prezentări

1000– 1020Schimbări climatice și impactul proiectat asupra indicatorilor  agro-climatici ȋn România.
Autori: Mihaela Caian, Cătălin Lazăr, Zenaida Chițu, Vlad Amihăesei, Antoanela Dumitru

1020 – 1040: Responsabilitatea față de climă și mediu și politica agricolă comună post 2020.
Autori: Gabriel Popescu, Simona Bara, Elena Preda

1040 – 1100 Utilizarea speciilor sălbatice de floarea soarelui (Helianthus spp.) ȋn ameliorarea florii soarelui, pentru viitor.
Autor: Yalcin Kaya

1100 – 1120 Efectul schimbărilor climatice actuale, asupra fondului genetic viticol, ȋn podgoria Drăgășani.
Autori: Sergiu-Ştefan Gorjan, Bogdan Ion Truşcă, Raluca Iuliana Popescu

1120 – 1140 Valorea agroeconomică a unor specii  de Lathyrus și Vicia în Republica Moldova.
Autori: Victor Țiței, Serghei Cozari, Alexandru Teleuță

1140 – 1200Influența condițiilor climatice, asupra diferitelor genotipuri de floarea soarelui, privind calitatea uleiului si conținutul în proteine.
Autori: Maria Joița Păcureanu, Luxița Rȋșnoveanu, Laurențiu Ciornei

1200 – 1220:  Efectele încălzirii globale asupra schimbărilor climatice. Tendințe privind evoluția temperaturii în România.
Autori: Laurențiu Ciornei, Paula Munteanu, Victor Petcu, Petruța-Simona Simion, Mihaela Oprea, Mihaela Vlădescu

1220 – 1330Pauză de cafea

1330 – 1350Beneficiile asupra solului și suprimării buruienilor ale culturilor de acoperire pure și ȋn amestec de grâu de toamnă, triticale și mazăre.
Autori: Victor Petcu, Laurențiu Ciornei, Petruța-Simona Simion, Marga Grădilă, Simona Lavinia Burtan, Elena Partal

1350– 1410Sistemele agroalimentare în contextul schimbărilor climatice.
Autor: Mariana Sandu

1410– 1430 Influența plantei de cultură de floarea-soarelui asupra  fitodiversității spontane în zona de est a României.
Autori: Luxița Rȋsnoveanu, Maria Joița-Păcureanu, Daniela Oprea, Emil Georgescu, Florin Gabriel Anton, Pavel Daniel Rotaru.

1430 – 1500Discuții Generale

POSTERE

 1. Impactul schimbărilor climatice, asupra agriculturii.
  Autor:  Ancuța Marin
 2. Studii privind schimbările climatice ȋn Câmpia Brăilei și metode de adaptare pentru creșterrea biodiversității agricole zonale.
  Autori: Daniela Trifan, Alin Ionel Ghiorghe, Emanuela Lungu, George Toader.
 3. Impactul mediului asupra sustenabilității sistemelor alimentare. Studiu privind agricultura din regiunea sud – vest Oltenia.
  Autori: Amalia-Gianina Străteanu, Simona Nicoleta Stan, Lavinia Udrea
 4. Biodiversitatea și adaptabilitatea unor plante agricole utilizate ca elemente tehnologice în practicarea sistemului de lucru dry-farming, în zona de sud-est a României.
  Autori: Luxița Rîșnoveanu, Alin Ghiorghe, Daniela Oprea, Marian Brăilă
 5. Mobilizarea resurselor vegetale de biomasă energetică în Republica Moldova.
  Autor: Victor Țiței
 6. Ecologie și ecologist, disputa ȋn contextul ȋncălzirii globale.
  Autori: Marcel Paraschivescu, Marcel Theodor Paraschivescu
 7. Impactul practicilor conservative de ȋntreţinere a solului ȋn plantaţiile viticole asupra diversităţii microbiene a solului şi a biodiversităţii entomofaunei utile şi dăunătoare.
  Autori: Adrian Șerdinescu, Ion Marian, Lidia Fȋciu, Elena Brȋnduşe
 8. Influența încălzirii climatice globale asupra creșterii concentrației alcoolice a vinurilor seci, între inconveniențe tehnologice, soluții științifice și decizii tehnice.
  Autor: Constantin Croitoru

INVITAȚIE

Academia Română, prin Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” și Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”, Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, vă invită să participați la Conferința Științifică Internațională:

“IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA BIODIVERSITĂȚII AGROSILVICE

Locul și data desfășurării evenimentului: Casa Academiei Române, Aripa de Est, Parter, Sala de Consiliu INCE “Costin C. Kirițescu”, Calea 13 Septembrie nr.13; 14 aprilie 2022, ora 9:30.

Modul de susținere hibrid: – în plen: fizic/online;

– postere: fizic/online.

Termene limită:

 • 15 martie 2022 – trimiterea rezumatelor;
 • 1 aprilie 2022 – trimiterea lucrărilor în forma extinsă.

Pagina WEB a conferinței: http://agroforest-bio.incda-fundulea.ro 

Instrucțiuni pentru redactarea rezumatelor și a articolelor în forma extinsă

Rezumatele și forma extinsă a articolelor trebuie să fie editate conform următoarelor instrucțiuni:

TITLUL: Font Times New Roman, bold, dimensiunea 12, MAJUSCULĂ centrat. Titlul nu trebuie să depășească două rânduri.

AUTOR(I): Font Times New Roman, dimensiunea 12, centrat . Vă rugăm să marcați autorul corespunzător cu un asterix. Numele și prenumele autorilor, stabilite sub titlu, cu un spațiu între rânduri.

Afiliații:  Font Times New Roman, dimensiunea 10, centrat.

TEXTUL REZUMAT: Textul va fi tastat la un rând de spațiu mai jos de la numele Rezumat , editat în TNR 12, având minimum 200 și maxim 300 de cuvinte.

TEXTUL ARTICOL: Se respectă aceleași instrucțiuni de editare ca la rezumate. Numărul maxim de pagini: 10.

CUVINTE CHEIE: sub textul rezumatului, cu un spațiu de rând între , max. 5 cuvinte reprezentative, cursiv , TNR 12.

Atât rezumatele, cât și forma extinsă a articolelor vor fi trimise la adresa:climate.biodiversity@incda-fundulea.ro

Adresa de e-mailclimate.biodiversity@incda-fundulea.ro, unde vor fi transmise toate documentele.

– Mai multe amănunte: http://biodiversitateagrosilvica.ro și simonapetruta.grosu@gmail.com.

Rugăm participanții să precizeze modul de susținere (fizic/online) și să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor. Rezumatele vor fi prezentate în limbile română și engleză, iar lucrările în forma extinsă în limba engleză.

Lucrările care întrunesc condițiile de calitate după evaluare vor fi publicate în volum, la o editură recunoscută, sau într-o revistă cotată ISI, cu factor de impact.

Prof. univ. dr. Gabriel Popescu

Director,

Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”

__________________________________________________

MOTTO
“Impactul schimbărilor climatice asupra biodiversității agrosilvice”,
14 aprilie 2022-București, România

Diversitatea biologică reprezintă heterogenitatea în lumea vie, de la nivelul tuturor surselor sale, inclusiv al ecosistemelor, până la cel al complexelor ecologice din care acestea fac parte. Aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, între specii și a ecosistemelor.

Biodiversitatea are un rol important în viața fiecărei societăți. Fiecare componentă a biodiversității are o valoare intrinsecă, inestimabilă, iar societatea umană are obligația de a asigura conservarea și utilizarea durabilă a acestora.

Adaptabilitatea formelor de viață la schimbările care survin în mediile lor naturale este destul de mare, însă schimbările bruște și de amploare survenite în ultimii ani, cauzate de diferiți factori au trecut peste capacitatea de adaptare a formelor viață, distrugându-le sau reducându-le arealele.

Schimbările climatice, în ultimii ani (cantitatea mai mică de precipitații, creșterea temperaturii aerului, creșterea variabilității climatului, în diferite perioade ale anului) pot modifica, în rău, ecosistemele. O schimbare drastică a climatului poate tulbura balanța și poate pune în pericol multe specii.

Conferința va fi organizată de Academia Română, prin Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” și Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”, Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Sișești” și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea.

Prin organizarea acestei conferințe sperăm ca oamenii de știință să prezinte o viziune clară și multilaterală asupra mediului, precum și posibilitatea intervenției științifice a societății, pentru o valorificare capabilă să asigure menținerea echilibrului componentelor mediului înconjurător, atât de necesar vieții și activității omului.

CS I dr. Maria Joița Păcureanu

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

 

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE “COSTIN C. KIRIȚESCU

 • Prof. dr. CS I Luminița Chivu – Director general
 • Prof. dr. CS I Valeriu Ioan Franc, m. c. A. R. – Director general – adjunct
 • Acad. Lucian Liviu Albu – Director, Institutul de Prognoză Economică
 • Prof. dr. CS I Radu Rey, m. o. A. R. – Director CE-MONT

CENTRUL DE STUDII ȘI CERCETĂRI DE BIODIVERSITATE AGROSILVICĂ “ACAD. DAVID DAVIDESCU”

 • Prof. univ. dr. Gabriel Popescu – Director CSCBAS
 • CS II dr. Marcel Theodor Paraschivescu
 • CS III dr. Mariana Sandu
 • CS III drd. Amalia-Gianina Străteanu
 • CS III dr. Laurențiu Ciornei
 • CS Simona-Petruța Simion

ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE “GH. IONESCU-ȘIȘEȘTI

 • Prof. univ. emerit, dr. ing. dr. H.C. CS I Valeriu Tabără
 • Prof. dr. CS I Ioan Jelev
 • Dr. ing. CS I Aurel Florin Badiu
 • Prof. univ. asociat dr. ing. CS I  Marian-Iancu Bogoescu
 • Prof. univ. dr. CS I Mihail Dumitru
 • Prof. dr. CS I Nicolae Ovidiu Badea,  m.c. A. R.
 • Dr. ing. CS I Marian Verzea
 • Prof. univ. dr. CS I Gheorghe Glăman
 • Prof. univ. dr. CS I Ilie Van
 • Prof. univ. dr. CS I Ion Seceleanu
 • Dr. ing. CS III Vili Dragomir
 • Dr. ec. CS I Steliana Rodino

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA

 • CS I dr. Elena Petcu – Director științific
 • CS I dr. Maria Joița Păcureanu
 • CS III dr. Victor Petcu

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI

CADRE DIDACTICE:

 • Prof. univ. dr. Nicolae Istudor – Rector
 • Prof. univ. dr. Mirela Stoian – Decan
 • Conf. univ. dr. Raluca Ignat – Director Departament
 • Conf. univ. dr. Florentina Constantin
 • Conf. univ. dr. Georgiana-Raluca Lădaru
 • Conf. univ. dr. Lenuța Carmen Trică
 • Conf. univ. dr. Elena Irina Petrescu
 • Lect. univ. dr. Elena Preda
 • Asist. univ. dr. Alina Zaharia
 • Asist. univ. dr. Maria-Claudia Diaconeasa

MEMBRI DIN STRĂINĂTATE

 • Prof. univ. dr. Dragan Skoric – m. o. Academia de Științe și Arte a Serbiei
 • Prof. univ. dr. CS I Diego Begali – Universitatea din Verona, Italia
 • Prof. univ. dr. CS I Marek Wigier – Institutul Național de Cercetări de Economie Agricolă și Alimentară, Varșovia, Polonia
 • Prof. univ. dr. CS I Jonel Subic – Director, Intitutul de Economie Agricolă, Belgrad, Serbia
 • Prof. univ. dr. CS I Adam Wasilewski – Institutul Național de Cercetări de Economie Agricolă și Alimentară, Varșovia, Polonia
 • Prof. univ. dr. Drago Cvijanovic – Facultatea de Ospitalitate și Turism, Kragujevac, Serbia
 • Prof. univ. dr. Yalcin Kaya – Universitatea Trakia, Edirne, Turcia
 • Prof. univ. dr. Maria Duca – Universitatea de Stat, Chișinău, Rep. Moldova

COMITETUL DE ORGANIZARE

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE “COSTIN C. KIRIȚESCU

 1. CS III Alexandru Sin Schneider
 2. CS III Sorin Avram
 3. CS III Carmen Adriana Gheorghe

CENTRUL DE STUDII ȘI CERCETĂRI DE BIODIVERSITATE AGROSILVICĂ “ACAD. DAVID DAVIDESCU”:

 1. CS III Laurențiu Ciornei
 2. CS Petruța-Simona Simion
 3. Asistent I Daniela Dobre

ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE “GH. IONESCU-ȘIȘEȘTI”

 1. CS I dr. ing.  Aurel Florin Badiu – Vicepreședinte
 2. CS III dr. ing.   Vili Dragomir – Secretar secție
 3. Dr. ing. Cristina Negre – Secretar științific

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA

 1. CS I dr. Elena Petcu – Director Științific
 2. CS I dr. Maria-Joița Păcureanu
 3. CS III dr. Victor Petcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *