George Florea TOBĂ
toba

George Florea TOBĂ, doctor în medicină veterinară, este cercetător ştiinţific gradul I şi lucreazăa lucrat la C.S.C.B.A.S. „Acad. David Davidescu” din anul 2008 până în septembrie 2021, având o activitate profesională de peste 40 de ani. În perioada septembrie 2016 – mai 2021 a fost director interimar al acestei instituţii.

A condus şi coordonat mai multe teme de cercetare, ultima: „Cercetări eco-economice privind conservarea biodiversității resurselor genetice  animale în contextul siguranței alimentare”.

A fost membru în peste 10 proiecte de cercetare ştiinţifică şi granturi ale Academiei Române, are atestat, Seria A. Nr.03155, în temeiul art.8, lit.d din Legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar  nr. 160 din 30 iulie 1998;

A publicat 17 – cărți din care: două monografii, tratate; manuale universitare, 83 de lucrări ştiinţifice publicate, inclusiv indexate ISI.

Emil Dinga

emil_dinga

Emil Dinga este cercetător științific gradul 1 în cadrul Centrului de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”. Este economist, doctor în economie, conducător de doctorat, cu expertiză în macroeconomie, epistemologie economică și modelare economică. A publicat 11 cărți originale (una în limba engleză, în Germania), trei traduceri (din engleză și din franceză), 86 de articole de specialitate. A participat la elaborarea a 56 de proiecte de cercetare științifică, dintre care la 26 a fost director de proiect. Este certificat manager de proiect și formator de formatori. Conduce Seminarul de Logică și Metodologie a Cunoașterii Economice „Nicholas Georgescu-Roegen”, din cadrul Academiei Române, destinat doctoranzilor și tinerilor cercetători. Este membru al Comisiei prezidențiale pentru proiectul de țară. Are experiență în administrație publică (director general în Ministerul Finanțelor Publice – 1998-2000, ministru al integrării europene – 2004-2005) și învățământ (profesor universitar pe economie teoretică și economie europeană).

Date de contact:

Romulus Gruia

Romulus Gruia este coordonator al Punctului de lucru/Universitatea ”Transilvania” Brașov al CSCBA/INCE al Academiei Române, cercetător asociat al CE-MONT/INCE, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, vice-președinte al Comisiei de Montanologie a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.
Este profesor universitar, conducător de doctorat și decan fondator al Facultății de Alimentație și Turism de la Universitatea ”Transilvania” Brașov. Este directorul publicației Journal of EcoAgriTourism și președintele Conferinței internaționale BIOATLAS. A finalizat 17 proiecte de cercetare, din care 3 internaționale, are 14 brevete de invenție aplicate sau în curs de omologare, a publicat  22 de cărți ca monografii sau manuale universitare și 35 de broșuri, îndrumare sau suport de studiu, precum și 266 de lucrări științifice, din care 25 în publicații cotate ISI, cu peste 600 de citări. Este promotor al unor concepte și teorii proprii. E-mail: ecotec@unitbv.ro.

Adrian Ionașcu

Adrian Ionașcu a lucrat în 30 de granturi și contracte de cercetare derulate în ultimii 25 de ani în calitate de membru în echipa de cercetare, expert sau manager de proiect și a participat la realizarea a 37 studii de evaluare de mediu. A realizat în anii 2004-2005 primul studiu de telemetrie din România pe specii de pești de talie mică, pe baza unei burse pentru tineri cercetători UNESCO-MAB. A fost expert sturioni și expert ihtiolog în proiectul ”Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175” (ROMOMED) prin care s-au capturat, marcat și urmărit prin telemetrie peste 300 de sturioni sălbatici în perioada 2011-2017.

Paula Munteanu

Paula Munteanu este doctor în economie, a obținut un master în contabilitate internațională, este absolventă a unor studii postuniversitare de drept și cursuri internaționale de specialitate în asigurări, reasigurări și project management, expert contabil, membră a CECCAR – Filiala București. Își desfășoară activitatea în mediul privat, în cadrul unei companii financiare multinaționale cu peste 147.000 de salariați, în peste 70 de țări. Are o expertiză contabilă, economică și tehnică bogată, mai mult de 20 de ani conducând departamente și proiecte dezvoltate la nivel internațional. Este autoare și coautoare a mai multor lucrări științifice, participând cu comunicări științifice la conferințe interne și externe.

Elena Toma

Elena Toma este licenţiată în istorie-geografie și drept, deține titlul de doctor în Ştiinţele vieţii şi ale Pământului. Cadru didactic universitar, specializat în geografie, predă Geografia Populaţiei, Geografie umană şi economică a României, Demografie, Patrimoniu turistic, Geografie regională, Geografie regionala a Romaniei, Organizarea spatiului geografic, Geografia satului românesc. De asemenea, susține cursuri în cadrul programului de master Managementul mediului și dezvoltare durabilă din cadrul Universitatii Hyperion: Impactul activității turistice asupra calității mediului, Impactul calității mediului asupra stării de sănătate, Mediul și ariile protejate, Impactul fenomenelor climatice asupra mediului, Impactul evoluțiilor demografice asupra organizării și calității mediului. Este, de asemenea, vicepreședinte în Asociația Geografilor Umaniști din România, membră în Consiliul Facultății Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii, Universitatea Hyperion, face parte din comitetul de redacție al Analelor Universității Hyperion, seria Geografie, membru în Comitetul Științific al Conferinței Internaționale ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște. Evaluator național în domeniul Geografie, Agenția de Credite și Burse de Studii, Ministerul Educației Naționale.

Dana Ene

Dana-Mariana Ene este licenţiată în Jurnalism și Științele Comunicării, deține un master în limba engleză în domeniul Managementului Sectorului Public. Este redactor cu peste 20 de ani de experință și traducător de limba engleză. A publicat peste 400 de articole și interviuri pe subiecte din diverse domenii, în revista Formula AS.

Gabriela-Mariana Ionescu

Gabriela-Mariana Ionescu  este economist, doctor în Management al Academiei de Studii Economice din București, a urmat cursuri postdoctorale în cadrul proiectului „Rute de excelență academică în cercetarea doctorală și postdoctorală” – READ, derulat în cadrul Academiei Române, în prezent este student doctorand al Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR) – Departamentul de Științe Economice, Sociale și Juridice. Este autoarea a peste 30 de lucrări științifice publicate atât în țară cât și în străinătate și a unor capitole din lucrări de specialitate, în domeniul economie, apărute la editura Academiei Române. Este certificat manager de proiect și formator. În calitate de membru activ (prezentări de rapoarte științifice) și de secretar științific al Seminarului de Logică și Metodologie a Cunoașterii Economice „Nicholas Georgescu-Roegen”, condus de domnul prof.univ.dr. Emil Dinga, se ocupă de organizarea sesiunilor Seminarului, care se desfășoară în cadrul Centrului de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu” din cadrul Academiei Române, precum și de organizarea și funcționarea filialelor deschise în țară la Sibiu, Constanța, Chișinău – Republica Moldova și Târgu-Mureș. Este activă în materia participării cu comunicări științifice la conferințe interne și externe, membru în echipele de cercetare în cadrul proiectelor științifice ale Academiei Române.

Mădălina-Teodora Andrei

Mădălina-Teodora Andrei este geograf, magister în “Modelarea sistemelor rurale şi urbane”, doctor în geografie economică cu teza “Valea Dunării între Giurgiu şi Brăila – studiu de geografie umană şi economică”. Din anul 1998, este cadru didactic în învăţământul superior. Activează în funcţia de consilier superior (2017-2019): Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – Seviciul Proiecte şi Programme, Direcţia Managementul ariilor naturale Protejate, 2019-actual: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Direcţia Conservarea Naturii, Biodiversitate). Este organizator de şcoli de vară, membru/membru fondator în clustere (Bio Danubius, Bio Concept Valea Prahovei, Danube Engineering Hub, Touristic Danube). Este persoană de contact pentru “European Cluster Cooperation Platform (ECCP )” şi  “Cross Border Cooperation – European Commission (CBC-EU)”. Mădălina-Teodora Andrei este membru în organizaţii profesionale internaţionale (International Geography Union, World Scientific and Engineering Academy and Society, Mountain Research Initiative) şi naţionale.

Nicolae Bulz

Nicolae Bulz este profesor universitar (2005), doctor inginer militar (1996) în specialitatea Sisteme Automate/Interfaţa om-maşină/Sisteme decizionale operative.
– A fondat ‘Interdisciplinary Laboratory, 2000’ şi Consorţiul Internaţional ‘Generosity-Creativity-Solidarity’ (2004) [25 parteneri (inclusiv din CSCBAS), din 10 ţări].
– Este dedicat cercetării ştiinţifice inter/trans/co-disciplinare; Tematica: Modelarea Interactivă a Sistemelor Societale;  Societatea Cunoaşterii/Societatea Conştiinţei; Dualismul Natural/Artificial; Entitaţi (non-)sistemice, subtile, (a)simetrice; Reţea de reţele; Lumea reală/e-Lumea; Cibernetica produselor noi; Cibernetica acţiunilor operative; Spiritualitate-Biodiversitate; Viaţa şi Inteligenţa Artificială; Procese Cognitive – Qualia/Paradoxuri/Limitari; Geo-Eco-Bioeconomia; ‘Smart Energy – Smart Food Problems’; ‘Science/Culture/Religion///Society – Learn to Live and to Progress  Together’.
– A publicat 10 cărţi [trei în edituri de limbă engleză]; peste 100 de studii în publicaţii internaţionale/peste 70 prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale (1993-2019).
– Dintre acestea, împreuna cu specialişti din Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate  Agrosilvică „Acad. David Davidescu”, a publicat şi prezentat lucrări/activităţi precum: * Biodiversity ‘And’ Systemic Knowledge Engineering – Theory, Logic and Praxis – An Interdisciplinary Way Toward Knowledge Society/Integrated Project for the Exergy and Sustainable Development of the Agro-Biodiversity Through an Interactive Modeling – Analysis Regarding the Synergy between Rural Ecoeconomy and Bioethics Based Upon Smart Growth, Eco-Innovation and Large Scale Systems – în volumul RECENT RESEARCH IN ENERGY, ENVIRONMENT, DEVICES, SYSTEMS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS, WSEAS Press, Venice, Italy, March 10, 2011, pp. 96-102; https://ssrn.com/abstract=2383685 [533 views /26 downloads]
* Noul Concept Original De ‘Bioplatforme’ Pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare Prin Transfer De Cunostinte (Stiinţifice) Si Tehnologii – Concept Bazat Pe Eco-Bio-Geo-Economie (The ‘Bio-Platforms’ New and Original Concept Dedicated to the Research-Development-Innovation Through Knowledge Transfer and Technology Transfer – Concept Based on Eco-Bio-Geo-Economy)  https://ssrn.com/abstract=2312081 [782 / 64]
* Energy – Food: Interdisciplinary Tensions Inside/By/Alongside Systemic Contradictions https://ssrn.com/abstract=2250101 [506 / 26]
* Integrated Project for the Exergy and Sustainable Development: From the Knowledge Based Eco/Bio-Economy and Digital Business Eco/Bio-Systems Toward the Necessary Synergy According to the Gap(s) Between the Actual Knowledge Society and the ‘Next’ Consciousness Society By the Generosity – Creativity – Solidarity Triad Versus a Spirit of Integrity, Humility, Patience and Love https://ssrn.com/abstract=2011353 [1777 / 169];
** International Workshop „Energy Security – Multidimensional Scientific Research and Praxis”, Bucharest – Romania, May 27, 2011.
– Este membru în International Sociological Association (ISA); membru afiliat în International Federation of Automatic Control (IFAC); membru al Comitetului Roman pentru Istoria şi Filosofia Stiintei şi Tehnicii (1995) – a fost preşedinte al Grupului de Cercetari Interdisciplinare si vice-preşedinte al  Comisiei de Cibernetica Social-Economica – din structuri ale Academiei Romane.
– I-au fost acordate: premiul Academiei Române „Virgil Madgearu” – decembrie 2008/pentru cartea PARTENERIAT CREATIV DE BUNASTARE [Nicolae Bulz: coordonator al cărţii cu şapte co-autori]
– şi Ordinul “Meritul Militar” Clasa I, acordat prin Decret Prezidenţial nr. 482/21.12.1998.

Otilia Manta

Otilia Manta este cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”, din cadrul INCE, al Academiei Române. De profesie economist și jurist, este doctor în economie și lector universitar în domeniul relații financiare internaționale, microeconomie financiară, managementul proiectelor. A publicat două cărți în calitate de autor și patru cărți în calitate de coautor, dintre care patru în limba engleză în Germania și SUA, precum și 65 de articole de specialitate. Este certificat manager de proiect și formator de formatori. Este membru al mai multor consilii științifice la publicații și conferințe internaționale din Europa, SUA, China și India, Africa. Are experiență profesională de peste 20 de ani în coordonare de proiecte de investiții și consultanță finanțate prin programe UE.

Ştefan Mantea

Ştefan  Mantea este doctor în medicină veterinară, CŞ I, cu o experienţă de peste 35 de ani de experienţă şi expertiză superioară în cercetarea ştiinţifică în domeniul biotehnologiilor de reproducţie (însămânţări artificiale, dirijarea ciclului sexual, embrio-transfer, fecundare in vitro).
A publicat 66 lucrări ştiinţifice, contribuind la îmbunătățirea tehnologiei și organizării I.A. la porcine, diluanți și metode de conservare, dirijarea funcției de reproducție, îmbunătățirea biotehnicii transferului de embrioni, calitatea și conservarea embrionilor la suine, fecundarea “in vitro”; 9 tratate și cărți (7 colaborare, 3 singur autor);  A avut 23 comunicări științifice la manifestări științifice naționale și internaționale.
– 12 tehnologii și secvențe tehnologice acceptate pentru valorificare de Ministerul Agriculturii;
– Organizarea sistemului de I.A. la scroafe în complexele industriale (1976-1980);
– Programe de relansare a producției de carne de porc pentru Ministerul Agriculturii.
– Consultanță în domeniul creșterii  porcinelor; proiecte tehnologice pentru ferme de diferite dimensiuni;
– Programe de dirijare a reproducției la scroafe (sincronizarea căldurilor şi a fătărilor, fătări sezoniere etc); transfer de embrionişsi programe MOET;
– Strategii privind dezvoltarea durabilă a agriculturii;
– Strategii de consultanță agricolă; managementul activității de consultanță.
Brevete : Medii de diluţie (Periş – 2) pentru mărirea intervalului de conservare a materialului seminal de vier.  Nr. C – 338 / 26. 03. 1999. Director de proiect : Program Biotech, Subcontract 2; Contract nr. 80/ 19.10.2001 –  proiectul: “Aplicarea transferului de embrioni pentru obtinerea nucleelor de porcine cu potential genetic superior “ – Romsuintest Periş;
Leadership : 1989 – 1991: Şef de Laborator Reproducţie – Romsuintest Periş SA; 1991 – 1998: Director ştiintific – Romsuintest Periş SA; 1998 – 2000: Director general – Romsuintest Periş SA;2005 – 2009: Director Direcţia Asistenţă tehnică – ANCA; 2009 – 2010: Director general ANCA.
Comisii şi Asociaţii:  1995 -2000: Vicepreşedinte al Asociației Române de Embriotransfer;1999-2002: Președinte al Asociației Crescătorilor de Porci din România; 1995-2000: Membru în Consiliul Consultativ de pe lângă Ministerul Agriculturii; 2004: Membru în Comisia de Medicină Veterinară a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, (O.M.E.C. nr.5555/15.12.2004); 2007: Membru în Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor privind Acordarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (O.M.E.C. nr. 1336 /18.06.2007).
Activitate didactică :1998 – 2000: Conferențiar universitar, titular la disciplina “Reproducţia și patologia reproducției” la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității Spiru Haret.Profesor asociat la disciplina “Tehnologia producerii  cărnii” la Universitatea Bioterra. 2008 – 2010: Organizarea de cursuri de calificare, specializare și perfecționare în domenii agricole și conexe. Cursuri de Management al exploatatiilor agricole și Managementul formelor asociative în agricultură.Cursuri de Management  al consultanței pentru personalul Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.

Liviu-Adrian Stoica

Stoica Liviu-Adrian este doctor în Cibernetică economică – Academia de Studii Economice din București, susținând teza „Analiza economică și econometrică a vulnerabilităților într-un sistem colaborativ distribuit bancar” în anul 2015 și a finalizat cursurile postdoctorale în cadrul Școlii Postdoctarale Finanțe – Academia de Studii Economice din București, susținând teza „Securitatea datelor personale și cerințele de transparență
financiară la nivelul companiilor” în anul 2022.
Este autor și coautor a mai multor lucrări științifice, publicate în jurnale naționale și internaționale, participând cu comunicări științifice la conferințe interne și externe. A devenit cercetător asociat al
Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu” începând cu anul 2023.
Domeniu de activitate și de interes este reprezentat de modelarea și analizarea sistemelor prin determinarea componentelor și corelațiile existente, prin identificarea riscurilor și vulnerabilităților ce pot fi descoperite și diminuarea acestora prin aplicarea teoriei decizionale.
Email: wsgliviu@gmail.com. Telefon: 0735225929