Emil Dinga

emil_dinga

Emil Dinga este cercetător științific gradul 1 în cadrul Centrului de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”. Este economist, doctor în economie, conducător de doctorat, cu expertiză în macroeconomie, epistemologie economică și modelare economică. A publicat 11 cărți originale (una în limba engleză, în Germania), trei traduceri (din engleză și din franceză), 86 de articole de specialitate. A participat la elaborarea a 56 de proiecte de cercetare științifică, dintre care la 26 a fost director de proiect. Este certificat manager de proiect și formator de formatori. Conduce Seminarul de Logică și Metodologie a Cunoașterii Economice „Nicholas Georgescu-Roegen”, din cadrul Academiei Române, destinat doctoranzilor și tinerilor cercetători. Este membru al Comisiei prezidențiale pentru proiectul de țară. Are experiență în administrație publică (director general în Ministerul Finanțelor Publice – 1998-2000, ministru al integrării europene – 2004-2005) și învățământ (profesor universitar pe economie teoretică și economie europeană).

Date de contact:

Romulus Gruia

Romulus Gruia este coordonator al Punctului de lucru/Universitatea ”Transilvania” Brașov al CSCBA/INCE al Academiei Române, cercetător asociat al CE-MONT/INCE, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, vice-președinte al Comisiei de Montanologie a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”. Este profesor universitar, conducător de doctorat și decan fondator al Facultății de Alimentație și Turism de la Universitatea ”Transilvania” Brașov. Este directorul publicației Journal of EcoAgriTourism și președintele Conferinței internaționale BIOATLAS. A finalizat 17 proiecte de cercetare, din care 3 internaționale, are 14 brevete de invenție aplicate sau în curs de omologare, a publicat  22 de cărți ca monografii sau manuale universitare și 35 de broșuri, îndrumare sau suport de studiu, precum și 266 de lucrări științifice, din care 25 în publicații cotate ISI, cu peste 600 de citări. Este promotor al unor concepte și teorii proprii. E-mail: ecotec@unitbv.ro.

Adrian Ionașcu

Adrian Ionașcu a lucrat în 30 de granturi și contracte de cercetare derulate în ultimii 25 de ani în calitate de membru în echipa de cercetare, expert sau manager de proiect și a participat la realizarea a 37 studii de evaluare de mediu. A realizat în anii 2004-2005 primul studiu de telemetrie din România pe specii de pești de talie mică, pe baza unei burse pentru tineri cercetători UNESCO-MAB. A fost expert sturioni și expert ihtiolog în proiectul ”Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175” (ROMOMED) prin care s-au capturat, marcat și urmărit prin telemetrie peste 300 de sturioni sălbatici în perioada 2011-2017.

Gabriela-Mariana Ionescu

Gabriela-Mariana Ionescu  este economist, doctor în Management al Academiei de Studii Economice din București, a urmat cursuri postdoctorale în cadrul proiectului „Rute de excelență academică în cercetarea doctorală și postdoctorală” – READ, derulat în cadrul Academiei Române, în prezent este student doctorand al Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR) – Departamentul de Științe Economice, Sociale și Juridice. Este autoarea a peste 30 de lucrări științifice publicate atât în țară cât și în străinătate și a unor capitole din lucrări de specialitate, în domeniul economie, apărute la editura Academiei Române. Este certificat manager de proiect și formator. În calitate de membru activ (prezentări de rapoarte științifice) și de secretar științific al Seminarului de Logică și Metodologie a Cunoașterii Economice „Nicholas Georgescu-Roegen”, condus de domnul prof.univ.dr. Emil Dinga, se ocupă de organizarea sesiunilor Seminarului, care se desfășoară în cadrul Centrului de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu” din cadrul Academiei Române, precum și de organizarea și funcționarea filialelor deschise în țară la Sibiu, Constanța, Chișinău – Republica Moldova și Târgu-Mureș. Este activă în materia participării cu comunicări științifice la conferințe interne și externe, membru în echipele de cercetare în cadrul proiectelor științifice ale Academiei Române.

Otilia Manta

Otilia Manta este cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”, din cadrul INCE, al Academiei Române. De profesie economist și jurist, este doctor în economie și lector universitar în domeniul relații financiare internaționale, microeconomie financiară, managementul proiectelor. A publicat două cărți în calitate de autor și patru cărți în calitate de coautor, dintre care patru în limba engleză în Germania și SUA, precum și 65 de articole de specialitate. Este certificat manager de proiect și formator de formatori. Este membru al mai multor consilii științifice la publicații și conferințe internaționale din Europa, SUA, China și India, Africa. Are experiență profesională de peste 20 de ani în coordonare de proiecte de investiții și consultanță finanțate prin programe UE.

Ştefan Mantea

Ştefan  Mantea este doctor în medicină veterinară, CŞ I, cu o experienţă de peste 35 de ani de experienţă şi expertiză superioară în cercetarea ştiinţifică în domeniul biotehnologiilor de reproducţie (însămânţări artificiale, dirijarea ciclului sexual, embrio-transfer, fecundare in vitro).
A publicat 66 lucrări ştiinţifice, contribuind la îmbunătățirea tehnologiei și organizării I.A. la porcine, diluanți și metode de conservare, dirijarea funcției de reproducție, îmbunătățirea biotehnicii transferului de embrioni, calitatea și conservarea embrionilor la suine, fecundarea “in vitro”; 9 tratate și cărți (7 colaborare, 3 singur autor);  A avut 23 comunicări științifice la manifestări științifice naționale și internaționale.
– 12 tehnologii și secvențe tehnologice acceptate pentru valorificare de Ministerul Agriculturii;
– Organizarea sistemului de I.A. la scroafe în complexele industriale (1976-1980);
– Programe de relansare a producției de carne de porc pentru Ministerul Agriculturii.
– Consultanță în domeniul creșterii  porcinelor; proiecte tehnologice pentru ferme de diferite dimensiuni;
– Programe de dirijare a reproducției la scroafe (sincronizarea căldurilor şi a fătărilor, fătări sezoniere etc); transfer de embrionişsi programe MOET;
– Strategii privind dezvoltarea durabilă a agriculturii;
– Strategii de consultanță agricolă; managementul activității de consultanță.
Brevete : Medii de diluţie (Periş – 2) pentru mărirea intervalului de conservare a materialului seminal de vier.  Nr. C – 338 / 26. 03. 1999. Director de proiect : Program Biotech, Subcontract 2; Contract nr. 80/ 19.10.2001 –  proiectul: “Aplicarea transferului de embrioni pentru obtinerea nucleelor de porcine cu potential genetic superior “ – Romsuintest Periş;
Leadership : 1989 – 1991: Şef de Laborator Reproducţie – Romsuintest Periş SA; 1991 – 1998: Director ştiintific – Romsuintest Periş SA; 1998 – 2000: Director general – Romsuintest Periş SA;2005 – 2009: Director Direcţia Asistenţă tehnică – ANCA; 2009 – 2010: Director general ANCA.
Comisii şi Asociaţii:  1995 -2000: Vicepreşedinte al Asociației Române de Embriotransfer;1999-2002: Președinte al Asociației Crescătorilor de Porci din România; 1995-2000: Membru în Consiliul Consultativ de pe lângă Ministerul Agriculturii; 2004: Membru în Comisia de Medicină Veterinară a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, (O.M.E.C. nr.5555/15.12.2004); 2007: Membru în Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor privind Acordarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (O.M.E.C. nr. 1336 /18.06.2007).
Activitate didactică :1998 – 2000: Conferențiar universitar, titular la disciplina “Reproducţia și patologia reproducției” la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității Spiru Haret.Profesor asociat la disciplina “Tehnologia producerii  cărnii” la Universitatea Bioterra. 2008 – 2010: Organizarea de cursuri de calificare, specializare și perfecționare în domenii agricole și conexe. Cursuri de Management al exploatatiilor agricole și Managementul formelor asociative în agricultură.Cursuri de Management  al consultanței pentru personalul Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.

Camelia Petrescu

Camelia Petrescu este doctor, inginer, fizician, cercetători ştiinţific principal cu o activitate de peste 35 de ani în cercetare ştiinţifică, specialist în microscopie electronică, energii neconvenţionale şi tehnicii de măsură şi control. A coordonat şi implementat peste 160 de proiecte de cercetare finanţate  din Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Educației, Cercetării şi Inovării şi a comunicat şi publicat peste 260 de lucrări ştiinţifice la nivel național şi internaţional. Este autor şi coautor la 4 cărţii ştiinţifice şi 3 brevete de invenţie.
Dintre proiectele implementate amintim: Sistem informatic de procesare on-ine a cererilor de vize – nominalizat la premiul G. Moisil al Academiei Române; Biotehnologii de remediere a solurilor poluate cu produse petroliere;  Dezvoltarea regională durabilă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; Decontaminarea solurilor poluante prin procedeul biodiversiunii; Studiul privind revigorarea sectoarelor industrial de in şi cânepă din România; Cercetări avansate privind obţinerea de compuşi bioprotectivi cu însuşiri revigorante în situaţii de criză din resurse autohtone; Promovarea participării cercetării românești la Programul Cadru 7 şi dezvoltarea de parteneriate Ştiinţific/Tehnic în domeniul tehnologiilor de mediu pentru alimentaţie şi sănătate.
Email: cameliapetrescu16@yahoo.com Tel: 0723.755.731