Gabriel Popescu – Director C.S.C.B.A.S.

Gabriel Popescu, doctor în economie, este profesor universitar la Academia de Studii Economice. A devenit, prin concurs, director al C.S.C.B.A.S ”Acad. David Davidescu” în mai 2021. Are o prestigioasă carieră academică, fiind coordonator al mai multor proiecte internaționale și naționale în domenii precum economie agrară, ecologie, managementul mediului  și dezvoltare durabilă.
Conducător de doctorat în domeniul economie, profesorul universitar Gabriel Popescu a publicat 27 de cărți și monografii de specialitate, precum și aproape o sută de articole științifice în reviste cotate în bazele de date internaționale.

Pentru activitatea de cercetare științifică desfășurată în cadrul proiectelor finanțate de organisme naționale și internaționale, profesorul universitar a primit numeroase premii și distincții de la prestigioase instituții academice (Premiul ”Virgil Madgearu” al Academiei Române, Premiul ”Nicolae Cornățeanu” al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești”, Premiul I al Asociației Facultăților de Economie).
Din 1990 și până în prezent a ocupat, în mai multe rânduri, funcții universitare și guvernamentale.

E-mail: popescug2004@yahoo.co.uk
Mobile: 40-774.499.256

Alexandru T. BOGDAN


Prof. univ. dr. ing. Dr. h. c. Alexandru T. BOGDAN, membru corespondent al Academiei Române, a fondat Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”.

De profesie medic veterinar, profesorul Alexandrul T. Bogdan s-a remarcat prin excelența în domeniul cercetării în zootehnie, fiind unul dintre cei mai apreciați specialiști ai acestui domeniu.
A primit numeroase recunoașteri speciale printre care ”Meritul Academic al Academiei Române”, premiul ”Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române, Diploma de excelență a ANARZ și a Facultății de Zootehnie din Iași. De asemenea, este Doctor Honoris Causa a mai multor universități printre care USAMV-Cluj, Universitatea din Oradea, Universitatea Bioterra.

Conducător de doctorat în domeniul biotehnologiilor de reproducție și medicină veterinară, profesorul Alexandru T. Bogdan a publicat în cariera de aproape o jumătate de veac numeroase cărți și articole științifice de specialitate, aducând astfel un aport deosebit la cercetarea domeniului zootehnic.

George Florea TOBĂ

toba

George Florea TOBĂ, doctor în medicină veterinară, este cercetător ştiinţific gradul I şi lucrează la C.S.C.B.A.S. „Acad. David Davidescu” din anul 2008, având o activitate profesională de peste 40 de ani. În perioada septembrie 2016 – octombrie 2018 a fost director interimar al acestei instituţii. A redevenit în această funcție în urma Deciziei nr. 309/14.11.2019.

A condus şi coordonat mai multe teme de cercetare, ultima: „Cercetări eco-economice privind conservarea biodiversității resurselor genetice  animale în contextul siguranței alimentare”.

A fot membru în peste 10 proiecte de cercetare ştiinţifică şi granturi ale Academiei Române, are atestat, Seria A. Nr.03155, în temeiul art.8, lit.d din Legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar  nr. 160 din 30 iulie 1998;

A publicat 17 – cărți din care: două monografii, tratate; manuale universitare, 83 de lucrări ştiinţifice publicate, inclusiv indexate ISI.

Marcel Theodor PARASCHIVESCU

Marcel_Paraschivescu

Marcel Theodor PARASCHIVESCU este cercetător gradul II, iar din 2007 îşi desfăşoară activitatea de cercetare în cadrul Centrului de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”.

El a coordonat activitatea de cercetare privind funcţionarea băncilor de date bioinformatice. Odată cu deţinerea funcţiei de cercetător ştiinţific i-a revenit obligaţia de a se preocupa de Banca de Date pentru Biodiversitatea Agrosilvică, intrând în domeniul informaticii aplicate, folosind cunoştinţele dobândite anterior.

Alte domenii ale ştiinţei în care s-a implicat sunt cele legate de reproducţie, ca funcţie biologică a animalelor de fermă, cu dezvoltarea cunoştinţelor pentru ridicarea fertilităţii femelelor. Latura aplicativă s-a concentrat pe folosirea embriotransferului cu ovulaţii multiple (MOET) la taurine.

Marcel Theodor PARASCHIVESCU este laureat al Premiului Academiei Române „Gheorghe Ionescu Sișești”-2014 pentru lucrările cu tema: Biodiversity of farm animals and eco-bio-economics significances in the food security context, precum și al Premiului Academiei Române „Ion Ionescu de la Brad” – 2016 pentru lucrarea cu tema: Undemonstrative spare outputs disclosed by reproduction biotechnologies in sheep.

Mariana SANDU

mariana_sandu

Dr. ing. Mariana SANDU este CS III în cadrul C.S.C.B.A.S din anul 2008, iar activitatea de cercetare a vizat conservarea și dezvoltarea biodiversității zootehnice și creșterea eficienței economice a zootehniei românești.

A participat în 5 proiecte de cercetare și a coordonat 2 teme de cercetare din programul național de cercetare al INCE.

A elaborat, în calitate de autor şi coautor, 7 cărţi. Activitatea de cercetare s-a materializat în prezentarea și publicarea unui număr de 65 articole științifice, unele fiind apreciate și citate în reviste cotate ISI sau BDI.

În anul 2014 a primit Premiul Gheorghe Ionescu-Siseşti al Academiei Române pentru grupul de lucrări: Biodiversity of the farm animals and eco-bioeconomics significances in the food security context. Contact. marianasandu47@gmail.com

Amalia-Gianina STRĂTEANU

Inginer economist Amalia-Gianina STRĂTEANU, grad profesional CS III, își desfășoară activitatea științifică și de cercetare în cadrul Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu” din anul 2008. Prezintă cunoștiințe de specialitate și aptitudini practice pentru studiul biodiversităţii comparate şi a sigurantei şi securităţii alimentare, protejarea sănătății umane și a mediului prin evaluarea sistematică a impactului acțiunilor umane asupra acestuia (sol, aer, apa, animal, plantă, om), valorificarea bioeconomică şi eco-economică a biodiversităţii şi îmbunătăţirea stării şi a serviciilor ecosistemelor, legislaţie şi cooperare internaţională privind protecţia biodiversităţii şi a patrimoniul de resurse naturale.

Din punct de vedere al aptitudinilor tehnice, are competenţe în colectarea datelor din teren, precum şi prelucrarea complexă a acestora și elaborarea de rapoarte. De asemenea, cercetătorul întreprinde activităţi de cercetare și transfer tehnologic, coordonează activități de cercetare-dezvoltare-inovare, de management al proiectelor şi parteneriate de colaborare tehnico-ştiinţifică. Realizările ştiinţifice se materialitează printr-o activitate publicistică susţinută (autor, coautor şi colaborator la peste 19 cărţi, manuale, monografii, broşuri şi 85 de lucrări ştiinţifice), precum şi prin acordarea Premiului Gheorghe Ionescu-Siseşti al Academiei Române în anul 2014 pentru grupul de lucrări „Biodiversity of the farm animals and eco-bioeconomics significances in the food security context”. În acelaşi timp Amalia-Gianina STRĂTEANU a participat la peste 50 sesiuni științifice interne și internaționale, ce a dus la promovarea prin cresterea vizibilităţii a Centrului.

Laurenţiu CIORNEI

Cercetător științific III drd. Laurenţiu CIORNEI a fost cooptat în echipa C.S.C.B.A.S. în septembrie 2018. Doctorand în economie, licenţiat în drept, jurnalism şi silvicultură, absolvent al unor studii postuniversitare în leadership și managementul resurselor umane, respectiv managementul mediului și dezvoltare durabilă, Laurenţiu Ciornei îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică în cadrul Departamentului Biodiversitate silvică şi protecţia ecosistemelor forestiere. Este autor și coautor al mai multor cărți de specialitate, inclusiv al unui capitol dedicat ecosistemului forestier în lucrarea „Cartarea ecosistemelor degradate şi semidegradate utilizând metode de teledetecţie satelitară”, apărută în 2018 la Editura Academiei Române. Pentru această lucrare, Laurențiu Ciornei a primit premiul ”Gheorghe Ionescu-Șișești” al Academiei Române.

Înainte de a intra în cercetare, Laurenţiu Ciornei a lucrat, vreme de 25 de ani, în mass-media, fiind expert în comunicare.


Vezi si cercetătorii asociați