Sub înaltul patronaj al Academiei Române și Băncii Naționale a României, Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” (INCE) a organizat, în zilele de 10 și 11 octombrie 2019, cea de-a șasea ediție a Conferinței internaționale INCE „Cercetare științifică economică – Abordări teoretice, empirice și practice” – ESPERA, sub titlul: „Valorificarea activelor corporale și necorporale, în contextul integrării și globalizării europene”.

Scopul acestei deosebite manifestări științifice a fost prezentarea și evaluarea portofoliului de cercetare științifică economică, argumentarea și fundamentarea strategiilor românești de dezvoltare – inclusiv cele mai bune practici europene și globale.

Evenimentul a inclus un program științific cu inițiative de mare diversitate, reunind cercetători din toate institutele și centrele INCE, membri ai Academiei Române, cercetători academici români și, de asemenea, invitați din alte țări.

Conferința a fost organizată în așa fel încât să ofere o platformă academică pentru dezbateri, care să acopere cele mai largi abordări, permițând un schimb interactiv de idei despre cunoștințe de ultimă generație și cele mai recente rezultate și constatări ale cercetării, inclusiv valorificarea tangibilă și intangibilă active.

Contribuțiile și punctele de vedere care vor fi exprimate, la un nivel meritoriu și larg, vor fi difuzate, ca și în anii precedenți, într-un volum publicat în cadrul grupului Peter Lang International Publishing Academic.

Sala de consiliu a Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate AgroSilvică ”Acad. David Davidescu” a găzduit astăzi una dintre Secțiunile Conferinței ESPERA, prezentările și discuțiile fiind desfășurate sub titlul:  ”Patrimoniul de resurse naturale – costuri şi beneficii ale valorificării”.

Lucrările au fost prezidate de prof. dr. Mihai-Sabin Muscalu, director al Centrului de Economia Industriei și Serviciilor, prof. univ. dr. hab. Alexandru T. Bogdan, membru corespondent al Academiei Române, și prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu, director al Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate AgroSilvică ”Acad. David Davidescu”.

Între lucrările prezentate au suscitat interes deosebit:

  • Contribuții inedite realizate în epistemologia biodiversității zooveterinare, integrate holistic și polivalent prin homeostazie. Autori: Alexandru T. BOGDAN, Emilian M. DOBRESCU, George Florea TOBĂ, AmaliaGianina STRĂTEANU.
  • Biodiversitatea în ciuperci lignocelulolitice ca sursă de ecoinovare în „Biotehnologia albă” pentru o bioeconomie circulară. Autori: Simona IVANA, Nicolae STARCIUC, Cristea COSTACHE, Delia COSTACHE.
  • Structura suprafeței forestiere din România și avantajele economice din tranzacțiile internaționale cu certificate verzi (AAU). Autori: Laurențiu CIORNEI, Paula MUNTEANU.
  • Panouri fotovoltaice pe acoperiș: modă sau tendință viitoare în industria hotelieră. Autori: Vlatko CINGOSKI, Biljana PETREVSKA.
  • Dispariția unor specii. Măsuri și soluții pentru protejarea lor. Autori: Edith Mihaela DOBRESCU, Emilian M. DOBRESCU.
  • Valorificarea resurselor de cărbune din România – experiențele trecutului și provocările viitorului. Autor: Cornelia
  • Contribuția minereurilor neferoase la dezvoltarea economică a României. Autor: Cristian SIMA.
  • Valorizarea patrimoniului natural – educatie, formare continua, comunicare. Autori: Cristina GÂRLEA, Narcis ZĂRNESCU.
  • Metode moderne de estimare a rezervelor și producției de combustibili alternativi la nivel mondial. Autori: Stelian STANCU, Constanţa-Nicoleta BODEA, Alexandru ISAIC-MANIU, MihaiSabin MUSCALU.

Pentru mai multe detalii accesați AICI.

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *