Pădurile constituie ecosisteme esențiale în cadrul UE, acoperind 43,5% din suprafața acesteia. Acestea oferă multiple beneficii, nu doar proprietarilor de păduri și administratorilor de terenuri, ci și publicului larg. După cum se recunoaște în Strategia UE privind pădurile pentru 2030 (EUFS), acestea sunt importante din punct de vedere economic, precum și din punct de vedere al mediului în furnizarea de servicii ecosistemice esențiale și sociale ca zone bogate în moștenire culturală.
În timp ce sectorul forestier rămâne important pentru multe economii rurale, acesta trece printr-o transformare structurală care duce la mai puțini producători, la un procent mai mic de locuri de muncă în producția primară deținute de rezidenții din mediul rural și o întârziere în creșterea sectorului.
În plus, zonele rurale și municipalitățile dominate de păduri se confruntă adesea cu depopularea din cauza îndepărtării și a lipsei de servicii și infrastructură adecvate, ridicând îngrijorări dacă sectorul forestier este o opțiune de angajare atractivă pentru tineri și dacă va exista o forță de muncă suficientă pentru dezvoltarea industriei. Astfel, viziunea pe termen lung pentru zonele rurale ale UE (LTVRA) evidențiază importanța zonelor rurale dominate de păduri și necesitatea de a stimula inovarea și dezvoltarea afacerilor pentru bioeconomia rurală, noi oportunități de angajare și produse alternative pe bază de bio, precum și pentru a proteja biodiversitatea, a contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice și a spori furnizarea de servicii ecosistemice.
După cum se menționează în Strategia pentru păduri, Politica Agricolă Comună (PAC) oferă statelor membre un mecanism de sprijinire a zonelor rurale și municipalităților dominate de păduri, anterior prin programele de dezvoltare rurală și acum prin planurile lor strategice PAC. În timp ce noua PAC permite statelor membre mai multă flexibilitate în conceperea intervențiilor lor forestiere pentru a reduce birocrația și pentru a stimula o mai mare utilizare în funcție de contextul local, este necesar ca comunitățile țintă să fie conștiente, să înțeleagă și să aibă capacitatea de a accesa acest sprijin.

Acest grup tematic (TG) are două componente principale. În primul rând, oferă o oportunitate de a explora nevoile și problemele socio-economice și de mediu cu care se confruntă zonele rurale și municipalitățile dominate de păduri, precum și evidențierea diferitelor oportunități pe care ecosistemele forestiere le aduc oamenilor care trăiesc și lucrează în pădurile noastre. TG va explora dacă și cum aceste probleme pot fi abordate în contextul unei noi rețele și ar pune bazele dezvoltării potențiale a unei rețele prin identificarea părților interesate care trebuie să fie implicate și a modului de reunire a acestora într-o reţea pentru a aborda aceste probleme. În al doilea rând, se va concentra asupra a ceea ce poate face PAC pentru a le susține nevoile și pentru a spori oportunitățile și beneficiile legate de păduri.
Reprezentantul României în acest grup de lucru este dr. ing. Laurențiu Ciornei, coordonator al departamentului de Biodiversitate Silvică la Centrul de Studii și Cercetări Agrosilvice ”Acad. David Davidescu”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *