Jurnal științific

Biodiversitatea agrosilvică sub impactul schimbărilor climatice

În zilele 12 și 13 octombrie 2023 s-a desfășurat la București Conferința Științifică Internațională ”Biodiversitatea agrosilvică sub impactul schimbărilor climatice – gestionarea prin ameliorare și tehnologii adecvate, garanție a siguranței și securității alimentare”. Evenimentul a fost organizat de Academia Română, prin Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” și Centrul de Studii și Cercetări […]

Read More

Conferința științifică: Biodiversitatea agrosilvică sub impactul schimbărilor climatice – gestionarea prin ameliorare și tehnologii adecvate, garanție a siguranței și securității alimentare

Astazi, problema securitatii alimentare este una complexă și la nivel global, de prioritate maximă, pentru asigurarea stabilitații pe plan mondial. Securitatea alimentară este strans legată de alimentația populației, dezvoltarea producției agricole și utilizarea resurselor. Alimentația trebuie privită atât sub aspect cantitativ, cât și calitativ al produselor alimentare disponibile. Lipsa alimentelor de bază, în anumite părți […]

Read More

Forumul European Startup Village

O nouă inițiativă care face parte din viziunea pe termen lung a Comisiei Europene pentru zonele rurale ale UE  include o acțiune emblematică și specifică privind cercetarea și inovarea pentru comunitățile rurale: Forumul European Startup Village. Acesta facilitează schimbul de cunoștințe și expertiză cu privire la modul de promovare a inovației bazate pe startup-uri în […]

Read More

Dragan Skoric, oaspete de onoare la CSCBAS

Cercetători ai Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu” (CSCBAS) au fost onorați, astăzi, de vizita la București a renumitului om de știință Dragan Skoric, cercetător și genetician din Serbia, unul dintre cei mai valoroși cercetători științifici în domeniul florii soarelui din lume. Întâlnirea cu reputatul genetician a fost prilejuită de […]

Read More

CSCBAS va implementa un proiect ADER

La sediul CSCBAS a avut loc astăzi, în format hibrid, evenimentul de lansare a  Proiectului ADER 21.1.1 – ”Cercetări privind capacitatea instituţională a parteneriatului public privat de a participa activ la performarea agriculturii în plan randamental, economic, social şi de mediu”. Proiectul de cercetare, finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, este coordonat de Centrul […]

Read More

Biodiversitatea agrosilvică: perspective și provocări

Cercetătorii Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu” au organizat și participat la un eveniment științific numit Masa rotundă cu tema ”Biodiversitatea agrosilvică: perspective și provocări”. Evenimentul științific a avut loc la data de 18.07.2023, ora 10:00, la sediul CSCBAS în sala ”G.K. Constantinescu”. Prezentări: @Analiza bibliometrică a literaturii de specialitate […]

Read More

CSCBAS, cercetări pe terenuri agricole de cultură mare

Cercetători științifici de la Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu” au participat, pe 13.07.2023, la o acțiune în teren, în cadrul Temei de cercetare ”Studii privind efectele acțiunilor restrictive ale factorilor de risc natural și antropic asupra biodiversității agrosilvice – suport al reconstrucției ecologice durabile”, coordonat de CS I dr. […]

Read More

CSCBAS-Univ. Hyperion, sesiune de comunicări științifice

Starea mediului-Populație-Resurse Probleme globale contemporane Amfiteatru Etaj 5, Corp B, Calea Călărașilor, Nr. 169, sector 3, București 30.06.2023, ora 10:00 Prezentări: • Integrarea economiei circulare în economia montană Dr. Laurențiu Ciornei, dr. Marcel Th. Paraschivescu • Interconexiunea dintre natură, biodiversitate și sănătate din perspectiva schimbărilor climatice Dr. Mariana Sandu, dr. Amalia-Gianina Străteanu • Cercetări actuale […]

Read More

Se caută experți la nivel european!

Unitatea de sprijin EIP-AGRI a demarat formarea unui grup de experți naționali din statele membre ale UE. Rolul principal al acestora este de a ajuta Unitatea de sprijin EIP-AGRI în identificarea provocărilor – cheie care să fie abordate în anumite grupuri de lucru tematice, ținându-se cont de perspectivele lor naționale sau regionale. Pentru viitorul program […]

Read More

Grup de lucru al experților UE pentru sprijinirea zonelor rurale și a municipiilor cu vegetație forestieră predominantă

Pădurile constituie ecosisteme esențiale în cadrul UE, acoperind 43,5% din suprafața acesteia. Acestea oferă multiple beneficii, nu doar proprietarilor de păduri și administratorilor de terenuri, ci și publicului larg. După cum se recunoaște în Strategia UE privind pădurile pentru 2030 (EUFS), acestea sunt importante din punct de vedere economic, precum și din punct de vedere […]

Read More