Noua lege crește obiectivul privind absorbanții din sectorul utilizării terenurilor și silviculturii pentru a reduce, până în 2030, gazele cu efect de seră cu până la 57% comparativ cu 1990.

Parlamentul a adoptat pe 14.03.2023, cu 479 voturi pentru, 97 voturi împotrivă și 43 abțineri, revizuirea regulamentului referitor la sectorul exploatării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii (LULUCF). Acesta urmărește îmbunătățirea absorbanților naturali de carbon pentru ca Uniunea Europeană să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și pentru a îmbunătăți biodiversitatea, așa cum prevede Pactul verde european.

Obiectivele UE și naționale vizează îmbunătățirea absorbanților de carbon până în 2030

Obiectivul Uniunii Europene pentru 2030 referitor la absorbțiile nete de gaze cu efect de seră (GES) în sectorul exploatării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii va fi stabilit la 310 milioane de tone de CO2 echivalent, o cantitate cu aproximativ 15% mai mare decât cea vizată actual. Noul obiectiv al Uniunii ar trebui să reducă, până în 2030, emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune cu circa 57% (față de obiectivul precedent de 55%), comparativ cu nivelurile din 1990.

Toate țările Uniunii vor avea obiective obligatorii la nivel național pentru 2030 referitoare la absorbțiile și emisiile din LULUCF pornind de la nivelurile recente de absorbție și de la potențialul lor de creștere. Normele actuale se vor aplica până în 2025, iar țările Uniunii vor trebui să se asigure că emisiile din sectorul LULUCF nu depășesc cantitatea de emisii absorbite. Din 2026, țările Uniunii vor avea un buget pe patru ani, pentru perioada 2026-2029, în loc de obiective anuale obligatorii.

Guvernanță, flexibilitate și monitorizare

Țările Uniunii pot cumpăra sau vinde credite pentru absorbții în cadrul LULUCF și al Regulamentului privind partajarea eforturilor pentru a-și atinge obiectivele. Țările Uniunii vor primi compensații prin intermediul unui mecanism dedicat, în cazul producerii unor dezastre naturale, cum ar fi incendiile forestiere.

Monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor și absorbțiilor vor fi îmbunătățite, inclusiv prin folosirea mai multor date geografice și a teledetecției. Astfel, vor putea fi urmărite cu mai multă precizie progresele înregistrate de țările Uniunii în vederea atingerii obiectivelor lor.

Statele membre vor fi obligate să ia măsuri corective dacă progresele făcute în vederea atingerii obiectivelor lor nu vor fi suficiente. Se va aplica și o sancțiune în caz de neconformitate: la ținta lor pentru 2030 se va adăuga 108% din nivelul de GES care depășește bugetul prevăzut pentru perioada 2026-2029. Pentru a se asigura că obiectivul Uniunii Europene este atins, Comisia va înainta un raport intermediar în termen de șase luni de la prima evaluare la nivel mondial convenită în temeiul Acordului de la Paris.
Sursa.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *