Gheorghe Zaman

Membru corespondent al Academiei Române (13 iunie 1942 – 8 octombrie 2021)

Studii: După absolvirea Liceului “Tudor Vladimirescu” din Bucureşti (1960), a urmat Facultatea de Comerţ Exterior din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (1960- 1965). Şi-a continuat specializarea în Marea Britanie şi în Austria. În 1985 şi-a susţinut teza ‘Implicaţiile tehnologiilor noi şi modernizate asupra cheltuielilor materiale, devenind doctor în economie‘.

Carieră: A fost cercetător la Institutul de Cercetări Economice (din 1965) şi a devenit profesor universitar (1997), şef al Catedrei finanţe, contabilitate şi informatică de gestiune (1999- 2000) şi decan al Facultăţii de Management Financiar-Contabil (2000) din cadrul Universităţii “Spini Haret” din Bucureşti, cadru didactic asociat la Catedra eficienţa investiţiilor din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. A fost director al Institutului de Economie Naţională (din 1990). Principalele probleme abordate în lucrările sale se referă la: teorii şi politici ale reformei de tranziţie la economia de piaţă, eficienţa factorilor de creştere a economiei naţionale, privatizarea şi restructurarea în România, relaţii economice internaţionale, previziune şi planificare macroeconomică, economia progresului tehnologic şi a cercetării ştiinţifice etc. Între 1993 şi 1994 a fost reprezentant al Academiei Române în Grupul de lucru al Băncii Mondiale pentru elaborarea Strategiei de reformă a cercetării şi dezvoltării în România, iar între 1993 şi 1996 membru al Colegiului consultativ pe probleme economice depe lângă Preşedinţia României; consilier economic al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (1999-2002). Membru al Comisiei de Scientică a Academiei Române (1992-1995), al Comitetului Român al Distribuţiei (din 1995), membru corespondent al International Center for Economic Growth din San Francisco (din 1995), membru al European Association for the Study of Science and Technology din Londra (din 1995), consilier prezidenţial cu rang de ministru, şef al Departamentului Strategiei Economice şi Sociale al Administraţiei Prezidenţiale a României (2000-2004), membru al Consiliului Asociaţiei Economice Internaţionale (Paris, 2006), membru în Consiliul ştiinţific al Institutului European din România (2007), membru în International Advisory Board al Social Sciences Research Society (SORES) (Turcia, 2007), preşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (2006), preşedinte de onoare al Forumului Dezvoltării Durabile. România Orizont 2002 (2002), membru de onoare al Academiei Internaţionale al Economiilor Emergente (NewYork, 2003), preşedinte de onoare al Asociaţiei pentru Studii şi Prognoze Economice şi Sociale (Bucureşti, 2003), membru al Fundaţiei “Alfred Nobel Planet” (Ucraina, 2008),membru de onoare al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (2010), preşedinte alCamerei de Comerţ şi Industrie Româno-Ruse (din 2009), membru al International AdvisoryBoard al Revistei “Eastern Journal of European Studies” (2009). În perioada 2010-2013, i s-a acordat titlul de Doctor honoris causa la 6 universităţi din ţară. A fost distins cu Diploma Băncii Naţionale a României (1995), cu Medalia Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (1997), cu diplome de excelenţă ale Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române (2002), Universităţii “Vasile Goldiş” din Arad (2002) şi Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii (2003), cu Diploma de onoare “PRO SCIENTIA” – CNCSIS (2004), cu Diploma de excelenţă pentru promovarea cercetării ştiinţifice a economiei emergente Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (2007), cu Diploma de excelenţă pentru prezentarea complexă a României pe plan internaţional a Societăţii Române de Statistică (2007), Diploma de Excelenţă cu Medalia de Aur, acordată de Asociaţia Facultăţilorde Economie din România, Diploma “Virgil Madgearu” a Academiei de Ştiinţe Economice -Bucureşti. A fost decorat cu Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de Cavaler (2002). Operă: Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 30 de volume şi peste 300 de studii apărute în publicaţii de profil din ţară şi de peste hotare. Redactor responsabil al publicaţiilor: “Revista română de economie” (“Romanian Journal of Economies”) şi “Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice”. Publicaţii: Studii despre comerţul mondial capitalist, 1968, coautor; Comerţul exterior în balanţa legăturilor dintre ramuri, 1970, coautor; Prognoza economică. Orizont previzional, 1972; Previzionarea fondului de consum pe baza analizei influenţei factorilor săi determinanţi, 1973; Progresul tehnic şi reducerea cheltuielilor materiale, 1987; Eficienţa economiei româneşti, 1991, coautor; Fundamente teoretice şi practice ale privatizării în România, 1993; Proprietatea de stat şi reformă, 1993; Credit. Productivity. Creating stability Power in the International Financial Market, 1993; România ‘95. Vision enciclopedica, 1994, coautor; La transition de l’economie roumaine vers l’economie de marche, 1994, coautor; L’ejficience de l’economie roumaine, 1994; La reorganisation de las empresas con capital mayoritario de Estrado en el perioda detransition, 1995; Restructurarea societăţilor comerciale, 1996, coautor; Blocaje în economia de tranziţie, 1997, coautor; Restructuring State Enterprises in România, 1997; Blocajul investiţional. Forme, cauze, efecte şi căi de redresare, 1997; Particularităţi şi tendinţe în procesele investiţionale din economia de tranziţie a României, 1997; Environmental Management in Southern European Firms, 1998, coautor; Economia, în volumul “România 2020”, 1998; Science and Technology Policy Lessonsfor CEE Countries, 2005, coautor; Aspecte macroeconomice privind funcţionalitatea sectorului privat în România; Experienţe şirepere strategice ale UE pentru sectorul IMM din România, 2005, coautor; Migraţia forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă a României. Abordări teoretico-metodologice. Sistem de indicatori şi modele de analiză, 2005, coautor; Transferul tehnologic şi investiţiile – priorităţi ale dezvoltării durabile, 2006, coautor; Ştiinţa sustenabilităţii în contextul cerinţelor de inter- şi transdisciplinaritate ale CDI, 2007, coautor; National Sustainable Development Strategy of România 2010-2020-2030, 2008, coautor; Restructuring România ‘s Education System Considering the Evaluations from the Domestic Market Perspective and Impact on RDI Progress, 2008 coautor; Structural Fund Absorption: A New Challenge for România?, 2009, coautor; Best practices in thefield ofresearch evaluation and funding policies, 2009, coautor; Effects of the internaţional flnancial crisis. Role of large and small economies in theglobalization process through FDI, 2009; Economic Contribution of Copyright Based Industries, 2009, coautor; A Composite Index for R&D Absorption Capacity, Spaţial Conflguration in România, 2010,coautor; A New Approach to Shadow Economy Metrics. International Comparisons of EU countries, 2013; Vulnerabilităţi ale datoriei externe în România, 2013; The impact of International Economic Crisis on Corruption in România, 2014; Eficienţa economică în condiţiile dezvoltării durabile, 2014; Dezvoltarea economică endogenă la nivel regional. Cazul României, 2015; 100 de ani de comerț exterior românesc, 2018; Partea a IV-a. Starea Economică, Cap.18.Economia României până în anul 2017, în volumul ”Cunoaște România Centenară”; Evoluția schimburilor comerciale internaționale, 2018; Impactul comertului international asupra dezvoltarii economice regionale a Romaniei, 2020, coautor. În ultimii ani a desfășurat o rodnică activitate în cadrul Fundației Patrimoniu a Academiei Romane, al cărui președinte fusese ales.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *