CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

BIODIVERSITATEA – GARANȚIE A SECURITĂȚII ALIMENTAȚIEI ȘI SIGURANȚEI ALIMENTELOR

P R O G R A M 

JOI, 13 Octombrie 2022

930 – 1000  :  Primirea participanţilor

1000 – 1030 :  Deschidere oficială

 • Prof. univ. dr. Valeriu Tabără – Președinte ASAS
 • Acad. Ioan Dumitrache – Secretar General, Academia Română
 • Prof. dr. Luminița Chivu – Director General INCE
 • Prof. univ. dr. Ioan Jelev– Vicepreședinte ASAS
 • Prof. univ. dr. Gabriel Popescu – Director, CSCBAS

Prezentări – Sesiunea I, Aula ASAS

Moderator: Prof. univ. dr. Gabriel Popescu

1030– 1050: Fundamentarea științifică și dezvoltarea de noi tehnologii pentru consolidarea biodiversității ecosistemelor viticole în vederea îmbunătățirii calității strugurilor
Autor: Liliana Lucia Tomoiagă

1050 – 1110: Evaluarea serviciilor ecosistemelor forestiere
Autori: Marko Jelocnik, Jonel Subic

1110 – 1130:  Îmbunătățirea calității nutriționale a alimentelor prin diversificarea resurselor de materii prime
Autor: Nastasia Belc

1130 – 1200:  Pauză de cafea

1200 – 1220: Comparația profilurilor fenolice ale măslinelor negre de masă obținute de pe piață și din grupul de producători locali cu profilele fenolice ale măslinelor negre de masă produse prin metoda caustică
Autori: Cansu Demir, Ozan Gürbüz

1220 – 1240: Colecții de specii sălbatice de floarea-soarelui din Institutul Agricol Dobrudzha –  studiu și utilizarea lor în programe de creștere a plantelor de floarea-soarelui
Autor: Daniela Valkova

1240 – 1300: Creșterea producției și calității la cultura de floarea-soarelui pentru sănătatea oamenilor și securitate alimentară
Autori: Maria Joița-Păcureanu, Gabriel Popescu, Laurențiu Ciornei, Mioara Negoiță, Laura Mihai, Victor Petcu, Luxița Rîșnoveanu, Daniela Oprea

1300 – 1320Resursele genetice vegetale la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea
Autori: Liliana Vasilescu, Silvia Străjeru, Elena Petcu, Eugen Petcu

1320 – 1340: Discuții Generale

Prezentări – Sesiunea II, Sala 21

Moderator: Prof. univ. dr. Ioan Jelev

1030 – 1050: Eficacitatea biostimulării cu Trichoderma harzianum și a măsurilor integrate agroecologice la hibrizi de porumb din convarietățile indurata și indentata
Autori: Victor Petcu, Gabriel Popescu, Corina Bubueanu, Angela Casarica, Laurențiu Ciornei, Petruța-Simona Simion, Ioana Todirică, Maria Joița-Păcureanu

1050 – 1110: Strategia selecției asistată de markeri moleculari pentru asigurarea calității noilor genotipuri de grâu create la INCDA Fundulea
Autori: Matilda Ciucă, Cristina Daniel, Elena Laura Conțescu, Alina Gabriela Turcu, Alexandru Leonard Dumitru, Indira Galit, Cristina Marinciu

1110– 1130: Creșterea racului de lac (astacus leptodactylus) în policultură cu specii de ciprinide – suport în biodiversitate
Autori: Elena Eugenia Mocanu, Neculai Patriche, Viorica Savin, Marcel Daniel Popa, Floricel Maricel Dima

1130 – 1200:  Pauză de cafea

1200 – 1220: Siguranță și securitate alimentară asigurate prin biodiversitatea culturilor de cătină certificate bio din România. Studiu de caz
Autori: Gabriela Vlăsceanu, Nicole Petculescu, Cristina Bolcaş, Camelia Popa

1220 – 1240: Producția și calitatea laptelui obținut pe pajiștile subalpine, sub influența măsurilor de îmbunătățire aplicate și a condițiilor climatice
Autori: Andreea Andreoiu, Teodor Marușca, Vasile Mocanu, Marcela Dragoș

1240– 1300: Pământul și agricultura în actualitate
Autor: Ioan Bold

1300 – 1320 : Diversitatea fenotipică a germoplasmei de fasole, cultură potențială în asigurarea securității alimentare
Autori: Diana Batîr Rusu, Danela Murariu, Domnica Plăcintă, Oana Mîrzan

1320 – 1340Discuții Generale

Postere – Sesiunea III

1130-1200 & 1340-1500

Moderatori: CS I dr. Elena Petcu și Dr. ing. Vili Dragomir

 1. Către o utilizare pe scară mai largă a proteinelor din surse alternative?
  Autor:  Romeo Ilie
 1. Analiza nivelului de poluare a aerului în parcurile din Novi Sad
  Autori: Svetlana Ignjatijević, Drago Cvijanović, JelenaVapa Tankosić
 1. Conservarea rudelor sălbatice ale plantelor de cultură – O garanție a securității alimentare
  Autori: Marius Dan Șandru, Dumitru Dorel Blaga
 1. Sistemele zoo-culturale actuale pentru producția de lapte de vacă
  Autori: Marcel Theodor Paraschivescu, Marcel Paraschivescu
 1. Analiza securității alimentare și a potențialului agricol autohton în contextul geopolitic actual
  Autori: Amalia-Gianina Străteanu, Lavinia Udrea, Mariana Sandu
 1. Agricultura regenerativă – analiză sistematică a literaturii de specialitate
  Autori: Ioana Todirică, Laurențiu Ciornei, Gabriel Popescu, Victor Petcu, Petruța-Simona Simion
 1. Asolamentul –fundament al biodiversității și garant al recoltelor sporite
  Autor: Vasile Popescu
 1. Provocări legislative privind organismele modificate genetic în cadrul conservării biodiversităţii
  Autor: Mădălina-Teodora Andrei

Co-organizator : Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București

Pentru sesiunea on-line ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/4759541649?pwd=bG9YRkhxVlp1RTFwb0YwcCtkaUZ6Zz09

Meeting ID: 475 954 1649

Passcode: 611976