ACADEMIA ROMÂNĂ

Secţia de Știinţe Economice, Juridice şi Sociologie

ANUNȚ

Ca urmare a Procesului Verbal încheiat astăzi, 25 martie 2021, după îndeplinirea procedurii de selecție a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării unui post de conducere, Director institut de cercetare gradul II, cu normă întreagă, contract individual de muncă pe perioadă determinată (mandat de 4 ani), la Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”, București,

În conformitate cu art. 19 alin. (2) şi (3) coroborat cu art. 20 din H.G. nr. 286/23.03.2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 221/31.03.2011 – ,  actualizată, coroborat cu art. 20 din Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române,

Comisia de concurs constituită în baza aprobării Preşedintelui Academiei Române, în urma analizei dosarelor de concurs cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare, a stabilit următoarele:

Nr. crt. Cod atribuit

candidatului

Situaţie dosar înscriere candidat Observaţii
1. 1013 ADMIS Dosar complet; îndeplineşte cerinţele postului
2. 1024 ADMIS Dosar complet; îndeplineşte cerinţele postului

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se înregistrează la Registratura Generală a Academiei Române și se depun la secretarul Comisiei de concurs (Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologie) în termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea acestuia. Contestațiile se soluționează în termen de o (1) zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Interviul și susținerea proiectului managerial se vor desfășura în data de 5 aprilie 2021, ora 10.00, la sediul Academiei Române din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125, sector 1. Accesul în sala de concurs se va face în baza cărții de identitate în original, iar candidații sunt rugați să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *