CONCEPTE ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE ÎN POLITICILE DE MEDIU, ÎN BAZA PRINCIPIILOR BIOARMONISMULUI

În secolul XXI, după cum se știe, suntem confruntaţi practic cu o nouă Realitate, cu o populaţie numeroasă şi resurse puţine, într-o lume extrem de poluată. Schimbările climatice  ne afectează deja capacitatea de a produce  hrana și numai protejarea  mediului (mai ales a  biodiversității) ne asigură  de facto accesul la apă și hrană  (și nu […]

Read More