Contribuţii ale Centrului de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu” (CSCBAS) la gândirea şi cercetarea economică şi socială

Programe/Proiecte naţionale fundamentale sau prioritare la care CSCBAS a avut rezultate deosebite

Programe/Proiecte internaţionale în care CSCBAS a avut contribuţii esenţiale în calitate de titular de proiect sau de partener:

Școala postdoctorală pentru biodiversitate zootehnică și biotehnologii alimentare pe baza ecoeconomiei și bioeconomiei necesare ecosanogenezei; AMPOSDRU ID nr. 63258, beneficiar proiect INCE prin CSCBAS,  Manager de proiect, Prof. univ. Dr. Alexandru T. BOGDAN – membru corespondent al Academiei Române,  2010-2013;

Burse doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice, AMPOSDRU ID 77082, beneficiar proiect INCE prin CSCBAS, Manager de proiect Dr. Iudith IPATE, 2011 – 2013;

Conservation of bio and geodiversity, as support for sustainable development and economic and social growth in Haţeg Cauntry-Retezat area, 2010, Contract RO 0023 (RO-00056MF SEE Norway Grants), Beneficiar Academia Română, CSCBAS partener.

Cărţi editate sub egida CSCBAS la edituri consacrate/recunoscute din ţară sau din străinătate

  • Ghid pentru managementul spațiilor verzi și al parcurilor din București (2022)Laurențiu Ciornei, Athanasios-Alexandru Gavrilidis, Ana-Maria Calotă. Editura Economică, București, ISBN 978-606-093-013-6.
  • Managementul reproducției la vitele de lapte. (2022)Marcel Theodor Paraschivescu. Editura Granada, București.
  • Agricultura în era reformelor. Studii și eseuri. (2021). Gabriel Popescu. Editura Academiei Române, București, România.
  • Reconstrucție ecologică. Argumente și provocări (2021). Gabriel Popescu, Simona Bara, Elena Preda. Editura ASE, București, România.
  • Alternative privind utilizarea serviciilor ecosistemice forestiere. Concepte și metode privind evaluarea activelor ecosistemice și integrarea economiei de tip circular (2021). Laurențiu Ciornei, Paula Munteanu. Editura Economică, București, România.
  • Studii de biodiversitate și ecologie. (2020). Edith Dobrescu, Emilian Dobrescu, Laurențiu Ciornei,  Editura Sitech, Craiova, România.
  • Mapping of Degraded Natural and Seminatural Ecosystems. (2018). Editura Academiei Române. Laurențiu Ciornei-Chapter author. The paper received the Romanian Academy Award in 2020.
  • Semnificații bioeconomice ale zootehniei românești în secolul al XXI-lea. (2016). Mariana Sandu, Editura Academiei Române.
  • Biotehnologiile de reproducție la taurine și impactul lor bioeconomic. (2014). George Florea Tobă, Editura Economică.
  • Biodiversity of farm animals and eco-bio-economics significances in the food security context. (2012). Coordonator Alexandru T. Bogdan, Editura Academiei Române.