Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”

Conservarea Biodiversităţii AgroSilvice este un ansamblu sistematic de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire care s-a dezvoltat ca răspuns la provocările oamenilor de ştiinţă care şi-au dat seama că ameninţările la adresa diversităţii biologice au efecte directe şi asupra societăţii umane.

DESPRE

Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”, înființat prin Decizia nr. 982/19.10.2006 a Preşedintelui Academiei Române, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”al Academiei Române.

Direcțiile de cercetare vizează elaborarea unor studii şi cercetări interdisciplinare și pluridisciplinare privind impactul socio-economic în mediul înconjurator al activitatilor ecoeconomice și bioeconomice de la nivel local, zonal, regional și național pe baza standardelor europene și mondiale din domeniile enumerate.

Obiective: să studieze diversitatea biologică a pământului, să evalueze impactul antropic asupra speciilor, comunităţilor biologice şi ecosistemelor, să dezvolte abordări practice pentru păstrarea variabilităţii genetice în cadrul speciilor, protejarea şi refacerea comunităţilor biologice şi funcţiilor ecosistemice asociate.

Misiunea Centrului constă în:

  • dezvoltarea domeniilor biodiversităţii agricole, zootehnice, silvice, medicală veterinară și comparată în diferite ecosisteme terestre;
  • elaborarea de programe de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic în domeniile de activitate specifice securității şi siguranţei alimentare, zoo-veterinare şi piscicole;
  • cercetări aplicative pentru implementarea, dezvoltarea şi creşterea eficienţei bioeconomice în ecosisteme antropice, cu evidențierea biodiversității din agroecosisteme, valorificarea superioară a capitalului teritorial și a patrimoniului natural românesc;
  • conservarea și dezvoltarea biodiversității zootehnice prin bănci de gene și biotehnologii moderne de reproducție.