Conservarea Biodiversităţii AgroSilvice

Este un ansamblu sistematic de cunoștințe despre natură, societate și gândire care s-a dezvoltat ca răspuns la provocările oamenilor de ştiinţă care şi-au dat seama că ameninţările la adresa diversităţii biologice au efecte directe şi asupra societăţii umane.

Obiective: să studieze diversitatea biologică a pământului, să evalueze impactul antropic asupra speciilor, comunităţilor biologice şi ecosistemelor, să dezvolte abordări practice pentru păstrarea variabilităţii genetice în cadrul speciilor, protejarea şi refacerea comunităţilor biologice şi funcţiilor ecosistemice asociate.

Fiecare dintre domeniile complementare (de exemplu agricultura, silvicultura, piscicultura) s-au focalizat pe dezvoltarea unor metode şi strategii care să permită administrarea unui număr nelimitat de specii de interes economic sau de recreere. Legislaţia şi politicile de mediu oferă fundamentul pentru politicile guvernamentale de protecţie a speciilor rare şi în pericol. Antropologia, geografia, sociologia oferă informaţii despre modul în care oamenii pot fi încurajaţi şi educaţi să protejeze resursele naturale şi speciile.