Conservarea Biodiversităţii Agrosilvice

Este un ansamblu sistematic de cunoștințe despre natură, societate și gândire care s-a dezvoltat ca răspuns la provocările oamenilor de ştiinţă care şi-au dat seama că ameninţările la adresa diversităţii biologice au efecte directe şi asupra societăţii umane.

Obiective: să studieze diversitatea biologică a pământului, să evalueze impactul antropic asupra speciilor, comunităţilor biologice şi ecosistemelor, să dezvolte abordări practice pentru păstrarea variabilităţii genetice în cadrul speciilor, protejarea şi refacerea comunităţilor biologice şi funcţiilor ecosistemice asociate.

Fiecare dintre domeniile complementare (de exemplu agricultura, silvicultura, piscicultura) s-au focalizat pe dezvoltarea unor metode şi strategii care să permită administrarea unui număr nelimitat de specii de interes economic sau de recreere. Legislaţia şi politicile de mediu oferă fundamentul pentru politicile guvernamentale de protecţie a speciilor rare şi în pericol. Antropologia, geografia, sociologia oferă, la rândul lor, informaţii despre modul în care oamenii pot fi încurajaţi şi educaţi să protejeze resursele naturale şi speciile.

Sectoare de activitate

– Biodiversitate agricolă;
– Reconstrucție ecologică și dezvoltare durabilă;
– Biodiversitate silvică;

SITUAȚIE FUNCȚII 2020 – 2022 – CSCBAS
31.03.2022

Nr. Crt. Funcția Grad/ Gradația Studii Norma Salariul de încadrare cf.Lg. 153/2017 Indemnizație titlul de doctor Indemnizație   de hrană
1 Director centru de cercetare II S 1,0 10.897 950 347
2 Contabil  șef II S 0,5 3.285 174
3 Cercetător științific I 5 S 1,0 10.777 950 374
4 Cercetător științific II 5 S 1,0 7.423 950 347
5 Cercetător științific III 5 S 1,0 5.538 950 347
6 Cercetător științific III 4 S 1,0 5.283 347
7 Cercetător științific 5 S 1,0 5.346 347
8 Asistent I 5 M 1,0 4.720 347

30.09.2020

Nr. Crt Funcția Grad/ Gradația Studii Norma Salariul de încadrare cf.Lg. 153/2017 Indemnizație titlul de doctor Indemnizație de hrană Vochere  vacanță
1 Director centru de cercetare II S 1,0 10.897 950 347 1.450
2 Contabil  șef II S 0,5 3.285 174
3 Cercetător științific I 5 S 1,0 10.777 950 347 1.450
4 Cercetător științific II 5 S 1,0 7.423 950 347 1.450
5 Cercetător științific III 5 S 1,0 5.538 950 347 1.450
6 Cercetător științific III 4 S 1,0 5.283 347 1.450
7 Cercetător științific 5 S 1,0 5.346 347 1.450
8 Asistent I 5 M 1,0 4.720 347 1.450