2006 - Prezent

Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”, înființat prin Decizia nr. 982/19.10.2006 a Preşedintelui Academiei Române, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”al Academiei Române.

CONTACT

  • www.biodiversitateagrosilvica.ro
  • dobrescu@acad.ro
  • 0744.633.483 Emilian M. Dobrescu (director)

Misiunea Centrului constă în:

  • dezvoltarea domeniilor biodiversităţii agricole, zootehnice, silvice, medicală veterinară și comparată în diferite ecosisteme terestre;
  • elaborarea de programe de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic în domeniile de activitate specifice securității şi siguranţei alimentare, zoo-veterinare şi piscicole;
  • cercetări aplicative pentru implementarea, dezvoltarea şi creşterea eficienţei bioeconomice în ecosisteme antropice, cu evidențierea biodiversității din agroecosisteme, valorificarea superioară a capitalului teritorial și a patrimoniului natural românesc;
  • conservarea și dezvoltarea biodiversității zootehnice prin bănci de gene și biotehnologii moderne de reproducție.

Direcțiile de cercetare vizează elaborarea unor studii şi cercetări interdisciplinare și pluridisciplinare privind impactul socio-economic în mediul înconjurator al activitatilor ecoeconomice și bioeconomice de la nivel local, zonal, regional și național pe baza standardelor europene și mondiale din domeniile enumerate.