Programe/Proiecte naţionale fundamentale sau prioritare la care CSCBAS „Acad.David Davidescu” a avut rezultate deosebite:

1.Programul PN II – Capacităţi (ANCS); Modul III Program bilateral România – Ungaria; Contract nr. CB 11 / 30.05.2008: “Realizarea unei baze de date comune și colectii de ADN pentru conservarea biodiversității animalelor de fermă” – beneficiar I.N.C.E., coordonator C.S.C.B.A.S., responsabil CSCBAS – CŞI dr. Iudith Ipate.
Perioada de implementare: 2008-2009.

2. Proiectul: Conservarea bio şi geo-diversității, ca suport al dezvoltării durabile şi al creşterii economice şi sociale a zonei Ţara Haţegului Retezat, Contract RO 0023 (RO-00056 MF SEE Norway Grants) – beneficiar Academia Română, partener CSCBAS, responsabil CSCBAS – prof. univ. dr. Alexandru T. Bogdan, m.c. al Academiei Române.
Perioada de implementare: 2009-2010.

3. Proiectul POSDRU: ”Şcoală Postdoctorală pentru biodiversitate zootehnică şi biotehnologii alimentare pe baza ecoeconomiei şi bioeconomiei necesare ecosanigenezei”- ID 63258, 2010-2913; beneficiar INCE, coordonator științific CSCBAS (manager de proiect): prof. univ. dr. Alexandru T. Bogdan, m.c. al Academiei Române.
Perioada de implementare: 2010-2013.

4. Proiectul POSDRU: Burse doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice”, Contract POSDRU/CPP107/DMI 1.5/S/77082, beneficiar INCE, coordonator științific CSCBAS (manager proiect): CŞI dr. Iudith Ipate.
Perioada de implementare: 2010-2013.

5. Proiect bilateral România –Italia: „Tropospheric ozone effects on foreste growth and diversity – TROZGRODIV” ; beneficiar Academia Română, derulat de CSCBAS în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetăre-Dezvolatre în Silvicultură „Marin Drăcea”. (INCDS). Manager de proiect: CŞ I dr. Ovidiu Badea.
Perioada de implementare: 2014-2016 cu prelungire pentru 2017-2019.

Alte proiecte în care au participat cercetători din CSCBAS „Acad.David Davidescu”:

  • Proiect ILUSTRO 2013 -2016, competiție ROSA „Integrated landslide detection system using ground and space-borne monitoring techniques in Romania”, CŞ dr. Cristina Gârlea.
  • Proiect REFLECT 2013-2018 competiție ROSA„ Low Cost REFLECTing Targets Array for Spaceborne Monitoring of Natural Slopes and Embankments” , CŞ I dr. Cristina Gârlea.
  • Proiect “Cultura dezvoltarii durabile” ED1 – Conferinţă internatională, INCE-CEMONT, contractul nr.949/12.10.2018 , CŞ I dr. Cristina Gârlea.