SECȚIA de ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE și SOCIOLOGIE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE
Centrul de Studii și Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvică
 ”Acad. David Davidescu”

 

 • Anul înființării: 2006
 • Director:  – prof. Al. Bogdan, m.c. AR, (2006-2016);
 • Director interimar: G. F. Tobă (2016-2018); 
 • Director interimar: din 2019 prof. Emilian M. Dobrescu
 • Resursa umană: Prof. univ. dr. Alexandru T. Bogdan, m.c. AR, dr. George Tobă CS I, dr. Cristina Gârlea CS I, dr. Marcel Th. Paraschivescu CS II, dr. Mariana Sandu CS III, Amalia Străteanu CS III, Daniela Dobre, ASC I, drd. ing. Laurențiu Ciornei.

Misiunea Centrului

*  Studierea biodiversității biologice a pământului, evaluarea impactului antropic asupra speciilor, comunităților biologice și ecosistemelor, abordări practice pentru păstrarea variabilității genetice în cadrul speciilor, protejarea și refacerea comunităților biologice și funcțiilor ecosistemice asociate.

 • dezvoltarea domeniilor biodiversităţii agricole, zootehnice, silvice, medicală veterinară, comparată în diferite ecosisteme terestre;
 • elaborarea de programe de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic în domeniile de activitate specifice securității şi siguranţei alimentare, zoo-veterinare şi piscicole;
 • cercetări aplicative pentru implementarea, dezvoltarea şi creşterea eficienţei bioeconomice în ecosisteme antropice, cu evidențierea biodiversității din agroecosisteme, valorificarea superioară a capitalului teritorial și a patrimoniului natural românesc;
 • conservarea și dezvoltarea biodiversității zootehnice prin bănci de gene și biotehnologii moderne de reproducție.

  Centrul de Studii și Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvică (CSCBA)
  ”Acad. David Davidescu”

  A COORDONAT 5 TEME, ÎN CADRUL CĂRORA AU FOST ELABORATE

  5 STUDII DE CERCETARE:

  • 1. Analiza multidiscplinară economico-socială a biodiversității patrimoniului zootehnic din România în perioada 1918-2018.
  • 2. Biodiversitatea zootehnică și bioeconomia medical-veterinară în contextul actual și scenarii ecopatologice pentru perspectiva perioadei 2018-2035.
  • 3. Studii privind soluţii bio-economice pentru dezvoltarea biodiversității zootehniei româneşti.
  • 4. Cercetări eco-economice privind conservarea biodiversității resurselor genetice animale în contextul siguranței alimentare.
  • 5. Reconstrucția ecologică și eco-bio-geo-economică a habitatelor din România   și eco-zone transfrontaliere poluate antropic din agrosisteme și ecosisteme forestiere.                                             PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN 2018 
   • Grant de cercetare România – Italia „Tropospheric ozone effects on forest growth and diversity – TROZGRODIV” (2014-2016) prelungit în perioada 2017-2019.
   • Bogdan, Alexandru T.; Tobă, George Florea; Paraschivescu, Marcel Theodor; Sandu, Mariana; Paraschivescu, Marcel; Georgescu, Dumitru, Cap. 9 Zootehnia – Schimbări ale Biodiversității, în Tratatul Civilizația Românească vol. 16, Economia României după Marea Unire, volumul II Economia Sectorială, Editura Academiei Române București, 2018, p. 227-245.
   • Ciornei, Laurențiu, Cartarea ecosistemelor degradate şi semidegradate utilizând metode de teledetecţie satelitară, cap. 3, pp. 93-117, București, Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-2902-1.
   • Paraschivescu, Marcel Th., Artificial insemination prognosis in cattle at national and international level, International Conference “Agriculture for Life – Life for Agriculture”, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 7-9 iunie 2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *