Adrian Ionașcu

La Galați s-a desfășurat, în perioada 28-30 octombrie, conferința internațională cu tema: ”Protecția sturionilor Dunării – o provocare sau o povară”, organizată de Centrul de cercetare-dezvoltare pentru sturioni, habitate acvatice și biodiversitate al Universității ”Dunărea de Jos”, sub înaltul patronaj al Președinției Române a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și al Academiei Române.

Obiectivul cheie al conferinței a fost acordarea sprijinului pentru implementarea concretă a Planului de Acțiune Pan- European pentru sturioni (PANEUAP), adoptat de Convenția de la Berna și aprobat prin Directiva Habitate. Acesta se va realiza prin:

  • oferirea unei prezentări de ansamblu asupra stării și monitorizării populațiilor de sturioni din Bazinul Dunării și al Mării Negre;
  • discutarea necesității unei interdicții de pescuit în întregul bazin și pe termen lung pentru sturioni în toate țările Dunării și ale Mării Negre și a următoarelor măsuri concrete pentru îmbunătățirea protecției viitoare a populațiilor de sturioni
  • discutarea următoarelor etape concrete spre crearea unor facilități ex-situ pe Dunărea de Jos;
  • îmbunătățirea cooperării peste granițe și sectoare, prin invitarea / reunirea participanților din țările și sectoarele relevante;
  • acordul de măsuri concrete și pașii următori care vor pune în practică obiectivele și acțiunile Planului de Acțiune Pan- European pentru sturioni

Evenimentul a reunit oficiali și cercetători din țările bazinului Dunării și Mării Negre în încercarea de a întări colaborarea științifică și instituțională pentru protecția speciilor de sturioni migratori.

Conferința s-a încheiat cu o declarație (numită ”Declarația de la Galați”) care ca pași definitorii:

  • Susține că finanțarea cu țintă clară și structurile competente fiabile sunt o condiție prealabilă pentru punerea în aplicare cu succes a PANEUAP (rezultat 7.1 din PANEUAP).
  • Monitorizarea continuă a implementării PANEUAP este vitală pentru eficacitatea măsurilor și pentru atingerea obiectivelor sale (rezultatul 9.1 din PANEUAP).
  • Subliniază faptul că promovarea conservării sturionilor în toate entitățile relevante ale guvernului este o condiție prealabilă pentru o acțiune eficientă.
  • Participarea la toate nivelurile relevante ale guvernului poate facilita accesul la instrumente de finanțare internaționale atunci când este necesară finanțarea.
  • Solicită tuturor statelor Dunării de Jos și autorităților competente pentru pescuit să coopereze și să coordoneze măsurile de monitorizare, protejare și refacere a populațiilor de sturioni de pe Dunărea de Jos și din Marea Neagră.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *