ALEXANDRU T. BOGDAN (19 mai 1941-10 octombrie 2021)

Membru corespondent al Academiei Române
Prof. univ. dr. medic veterinar
M.H.C. (m).

Studii: a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară la Institutul Agronomic Bucureşti, în 1964, Facultatea de Economie Agrară la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, în 1977, Facultatea de Inginerie Managerială în 1998. A obţinut

doctoratul în medicină veterinară la Institutul Agronomic Timişoara, specializarea reproducţie animală şi însămânţări artificiale, în anul 1971, cu teza Cercetări asupra corelaţiei dintre uter şi corpul galben ciclic la vacă.

Activitatea profesională: cuprinde activităţi desfăşurate în învăţământul universitar: din 1964 – peste 40 ani: la Institutul Agronomic Cluj-Napoca; 1964-1993, la UŞAMV Bucureşti; 1993-1999 şi la Universitatea Bioterra din 2000; precum şi activităţi manageriale: şeful Laboratorului de Zootehnie al UŞAMV Cluj-Napoca, 1974-

1991; director general al Centrului Naţional de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor, 1993-1996; director general în Ministerul Agriculturii şi consilier al ministrului, 1997-1998. A fost, de asemenea, profesor universitar la Universitatea Ovidius din Constanţa. A organizat şi condus un laborator special de histologia reproducţiei în perioada 1971-1991.

Director în două mandate începând din 01.08. 2008 – 31.08.2016 și Cercetător Științific gr.I la Centrului de Studii și Cercetări de Biodoversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu”

Activitatea didactică şi ştiinţifică: începând cu anul 1964 a parcurs toate etapele în învăţământul universitar:preparator univ. – 1964-1967, asistent univ. – 1967-1970, şef de lucrări – 1970-1986, conferenţiar univ. – 1986-1991, profesor univ. din 1991, conducător ştiinţific de doctorat, din 1992, în domeniul biotehnologii de reproducţie. Direcţiile de cercetare şi temele abordate sunt următoarele:în biologie aplicată în biotehnologii de reproducţie, desfăşurată din 1962 şi concretizată prin mai multe invenţii; biologie aplicată în histofiziologia reproducţiei, domeniu de cercetări prioritare, concretizat prin mai multe invenţii; biologie aplicată în biochimia reproducţiei; biologie aplicată în endocrinologia reproducţiei prin cercetări prioritare referitoare la hormogeneza gonadotrofinelor anterohipofizare; biologie aplicată în ecologia şi ecopatologia reproducţiei; biologie aplicată în radioecologia şi radioprotecţia animalelor; biologie aplicată în genetica şi ameliorarea animalelor.

Invenţii: este prim autor şi coautor la 14 invenţii în domeniul tehnologiei de reproducţie, brevetate.

Publicistică: autor sau coautor a peste 170 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate sau volume ale unor congrese ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Cărţi: Reproducţia animalelor de fermă, Tratat, Ed. Scrisul Românesc, 1981, distinsă cu premiul Ion Ionescu de la Brad al Academiei Române; Anatomie patologică şi fiziopatologie, Ed. Ceres, 1968; Bolile infecţioase ale animalelor domestice, Ed. Agro-Silvică, 1968; Fertilitatea, natalitatea şi prolificitatea în zootehnie, Tratat, vol. I, 1984 şi vol. II, 1985, Ed. Dacia; Însămânţările artificiale la animale, Tratat, Ed. Ceres, 1978; Actualităţi în reproducţia animalelor de fermă, Monografie, 1977; Tratat de reproducţie şi însămânţări artificiale la suine, Tratat, Ed. Tehnică Agricolă, 1994.

Articole: Chronobiological Studies about in Vitro ATP – Metabolism of Oocytes Using Videomicrometry and Bioluminescence Methods, I World Congres Cellular and Molecular, Paris, 1991. Methodological Aspects by Videomicrography and Planimetry Estimations of the Morpho-Paramethers of Ovine Follicular Oocytes, The Scientific Meeting of European Embryo Transfer Associations, Cambridge, 1991; Rapid Freezing Technology of Sperm Obtained from Corridale Rams, under Farm Conditions, 9th  Congr. Int. Anim. Reprod. Artif. Insem., Madrid, 1980; Relation between Spermogramme and Incorporation Dynamics of Some Radioactive Labelled Amino-Acid in Boar Sperm, 6th simp. Int. Soc. Europ. Agr. Nucl., Cadarche, Franta, 1975; Probleme der Fortflanzungsbiologie und der Kűnstlichen Besamung bei Industriell Betriebener Schweineproducktion, VII Congr. Int. Reprod. Anim.Însăm. Artif., vol. 3, Műnchen, 1972; Folosirea metodei de bioluminiscenţă pentru evaluarea individuală a viabilităţii ovocitelor utilizate în biotehnologia reproducţiei, Ses. ref. Com. Fac. Zoot. Dec. 1991; Cercetări privind elaborarea unei metodologii complexe pentru evaluarea producţiei de material seminal în zootehnia modernă, IACN, vol 15, 1989; Contribuţii la biotehnica controlului producţiei de material seminal şi semnificaţii zooveterinare, IACN, vol. 14, 1988; Contribuţii la cunoaşterea factorilor de rebut criobiologic la taurii de rasă Holstein-Friza utilizaţi la complexul zonal SEMTEST Craiova, IACN, 1983; Cercetări cu izotropi radioactivi asupra nivelului hormonilor gonadotrofi şi sexuali la animale şi posibilităţi de utilizare practică, Simp. Patologia reproducţiei animalelor domestice, Timişoara, 1977.

Premii: premiul Academiei Române Ion Ionescu de la Brad, în 1981.

Afilieri: membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; membru corespondent al Academiei Române din 1991. Este membru al Asociaţiei Mondiale de Buiatrică, al Societăţii Europene pentru Cercetări Nucleare în Agricultură, al Societăţii Internaţionale pentru Cercetări Citologice, al Societăţii pentru Ameliorarea Animalelor, al Societăţii Europene de Reproducţie Ecvină.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *