1) Obiective: a) conștientizarea comportamentului de economisire al adulților pentru obținerea de efecte benefice în domeniul vast al biodiversității; b) crearea și implementarea unui sistem național de economisire; c) folosirea transparentă a banilor respectivi de către sistemul privat sau statul care implementează proiectul. Perioada de desfășurare este de 2 ani de la obținerea finanțării. În primul an se creează sistemul și se experimentează funcționarea acestuia. În al doilea an se generalizează aplicarea sistemului de către banca/instituția care-l va promova nivel național, sau, după caz, la nivel european/internațional.
2) Echipa de lucru: 3-5 membri, din care fac parte managerul de proiect și specialiști în comunicare și modelare.
3) Conținut:
Etapa A – prin mijloace specifice de comunicare sistemul este prezentat având în vedere obiectivele, etapele și finalitatea implementării lui. Se prezintă căile și metodele pentru atragerea populației în proiect, precum și analiza evoluției, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Se fac simulări/prognoze asupra evoluției pe termen scurt, mediu și lung.
Etapa B – modelele elaborate în etapa A sunt prezentate publicului larg, deponenților persoane fizice și juridice, clienților băncii/instituției care implementează proiectul. Se cuantifică potențialul teoretic și practic de implementare a proiectului.
Etapa C – implementarea propriu-zisă și rezultatele obținute; se aplică eventuale corecții pentru eficientizarea proiectului.
4) Concluzii: se au în vedere: 1) cetățenii, familiile, grupurile de indivizi, instituțiile care economisesc pentru sporirea calitativă și cantitativă a biodiversității; 2) se au în vedere sumele maxime (15-3% din total venituri) care pot fi economisite săptămânal, lunar sau anual; 3) sumele economisite trebuie să fie oricând la dispoziția deponenților. Pe cele trei etape (A,B,C) se elaborează concluzii caracteristice. Cetățenii trebuie educați să economisească un procent cât mai mare din veniturile proprii. Instituția care derulează proiectul să-l extindă la nivel național/european/internațional. Să fie urmărită în permanență importanța primordială a biodiversității: cu sumele economisite se urmărește stimularea dezvoltării durabile, prin protejarea naturii. Iar oamenii care economisesc obțin în timp comportamente sociale specifice, favorabile apărării biodiversității.

Propunere dr. Lucian Ciuchiță

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *